วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือปากีสถานจะได้รับมอบเรือดำน้ำจีนครบ 8ลำภายในปี 2028

China to provide eight submarines to Pakistan by 2028
China has marketed the Type 039A 'Yuan' SSK for oversea as the S20 submarine. (IHS/Patrick Allen)
http://www.janes.com/article/63293/china-to-provide-eight-submarines-to-pakistan-by-2028

หนังสือพิมพ์ The News International ได้รายงานการให้ข้อมูลของผู้อำนวยการโครงการเรือดำน้ำกองทัพเรือปากีสถาต่อคณะกรรมธิการกลาโหมของสมัชชาแห่งชาติปากีสถาน ในการเยือนกองบัญชาการกองทัพเรือปากีสถานที่ Islamabad เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า
จีนจะส่งมอบเรือดำน้ำทั้งหมด 8ลำให้กองทัพเรือปากีสถานภายในปี 2028 โดยผู้อำนวยการโครงการเรือดำน้ำปากีสถานยืนยันว่าเรือดำน้่ำ 4ลำแรกจะถูกสร้างที่จีน โดยจะส่งมอบให้กองทัพเรือปากีสถานได้ในช่วงกลางปี 2022 และปี 2023
ขณะที่เรือดำน้ำอีก 4ลำหลังจะถูกสร้างที่อู่ต่อเรือ Karachi Shipbuilding and Engineering Works(KSEW) ในปากีสถานีเองภายใต้ข้อตกลงโครงการถ่ายทอด Technology และจะส่งมอบให้กองทัพเรือปากีสถานได้ในปี 2028
ซึ่งโครงการจัดหาเรือดำน้ำจีนของปากีสถานยังได้รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกเรือดำน้ำที่อู่ต่อเรือ KSEW ที่ Karachi ด้วย

กองทัพเรือปากีสถานได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือดำน้ำแบบ S20 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 8ลำ วงเงินประมาณ $5 billion
ซึ่งเรือดำน้ำ S20 นั้นเป็นรุ่นส่งออกมีพื้นฐานจากเรือดำน้ำชั้น Type 039A (NATO กำหนดรหัส "Yuan") ของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน
โดยเรือ 4ลำจะดำเนินการสร้างภายในปากีสถาน พร้อมกับที่จะสร้างในอู่ต่อเรือที่จีน 4ลำ ภายใต้โครงการความร่วมมือการถ่ายทอด Technology และการสนับสนุนระบบต่างๆ
ทั้งนี้อู่ต่อเรือ KSEW ปากีสถานนั้นเคยมีประสบการณ์ในการต่อเรือดำน้ำแบบ Agosta 90B หรือเรือดำน้ำชั้น Khalid ทั้ง 3ลำ ที่ 1ลำต่อที่ฝรั่งเศส และอีก 2ลำต่อในปากีสถานมาแล้วครับ