วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลิทัวเนียจัดหารถรบทหารราบล้อยาง Boxer เยอรมนี

Lithuania signs first contract for Boxer IFV
The first photograph released of a Lithuanian Boxer 8x8 in the IFV role and fitted with an Elbit UT-30 Mk 2 turret. Source: Rheinmetall
http://www.janes.com/article/63175/lithuania-signs-first-contract-for-boxer-ifv

ลิทัวเนียได้ลงนามสัญญาจัดหารถหุ้มเกราะล้อยางแบบ Boxer 8x8 MRAV(Multi-Role Armoured Vehicle) กับองค์การเพื่อความร่วมมือยุทโธปกรณ์ร่วมของยุโรป(OCCAR: Organisation for Joint Armament Cooperation) จำนวน 88คัน วงเงิน 390 million Euros
ซึ่งรถส่วนใหญ่ที่ลิทัวเนียจัดหาจะสร้างในรูปแบบรถรบทหารล้อยาง Boxer IFV(Infantry Fighting Vehicle) และมีจำนวนน้อยที่สร้างในรูปแบบรถที่บังคับการ(CP: Command Post)

โดย OCCAR จะนำสัญญาส่งให้กับ ARTEC ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร่วมทุนที่จัดตั้งโดยบริษัท Krauss-Maffei Wegmann(KMW) และบริษัท Rheinmetall เยอรมนีผู้ผลิตรถเกราะล้อยาง Boxer ดำเนินการผลิตรถให้ลิทัวเนีย
รถเกราะล้อยาง Boxer จำนวน 88คันสำหรับลิทัวเนียนั้น 53คันจะถูกผลิตโดย KMW และอีก 35คันจะถูกผลิตโดย Rheinmetall ซึ่งจะส่งมอบได้ในปี 2017-2021 โดยรถที่ประจำการในกองทัพลิทัวเนียจะถูกเรียกว่า Vilkas(หมาป่า)
หลังจากที่มีการประเมินป้อมปืนใหญ่กล Rheinmetall Lance 30mm รถรบทหารราบ Boxer IFV ของลิทัวเนียจะติดตั้งป้อมปืนแบบ Elbit UT-30 Mk2 อิสราเอลติดตั้งปืนใหญ่กล 30mm, ปืนกลร่วมแกน 7.62mm และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Rafael Spike-LR

ทั้งนี้ลิทัวเนียเป็นลูกค้ารายแรกที่ลงนามสัญญาจัดหารถเกราะล้อยาง Boxer รุ่นรถรบทหารราบ IFV นอกเหนือจากโครงการเริ่มต้นเดิมที่เป็นโครงการร่วมระหว่างเยอรมนีที่สั่งจัดหาขั้นต้น 272คัน และเนเธอร์แลนด์ 200คัน
โดยส่วนใหญ่รถเกราะ Boxer ของเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เป็นรถที่ถูกสร้างในรูปแบบรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล(APC: Armoured Personnel Carrier) โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2015 เยอรมนีได้สั่งจัดหารถเกราะ Boxer เพิ่มอีก 131คันครับ