วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรือบรรทุกเครื่องบินจีนลำที่สามอาจจะติดตั้งระบบส่งอากาศยาน Catapults

China's third aircraft carrier likely to be fitted with catapults
This image shows that China's Type 001A carrier will feature a ski-jump section designed for short take-off operations. Source: Via sinodefenceforum.com
http://www.janes.com/article/62780/china-s-third-aircraft-carrier-likely-to-be-fitted-with-catapults

ภาพถ่ายที่เผยแพร่ใน Website Forum Online จีนแสดงถึงการดัดแปลงล่าสุดของแบบจำลอง Mock-Up เรือบรรทุกเครื่องบินบนบกที่ถูกสร้างขึ้นที่ Wuhan มณฑล Hubei
ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินบนบก Mock-Up ดังกล่าวดูเหมือนจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนเรือจากเรือบรรทุกเครื่องลำแรกที่จีนกำลังสร้างเองภายในประเทศที่อู่ต่อเรือ Dalian ในขณะนี้
คือเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A หรือ CV-17 ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน
โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน Mock-Up ที่ Wuhan ที่น่าจะเป็นแบบอ้างอิงสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 002 ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน
ได้มีการนำส่วนระบบส่งอากาศยานแบบ Ski-Jump ออกไป ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามของจีนนี้อาจจะติดตั้งระบบส่งอากาศยานแบบ Catapults

Satellite imagery of the Huangdicun Airbase reveals that construction of the facilities assessed to be catapults commenced in 2015. Source: Via sinodefenceforum.com

เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนนี้คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือ Jiangnan Changxingdao ใกล้ Shanghai
ทั้งนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุได้เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการของตัวโครงการหรือหลักฐานใดๆที่เห็นได้ชัดว่ามีการก่อสร้างเรือเกิดขึ้น แต่มีกาารคาดเดาว่าการสร้างส่วนประกอบในขั้นต้นสำหรับการก่อสร้างเรืออาจจะกำลังดำเนินการแล้ว
จากภาพถ่ายดาวเทียมของฐานทัพอากาศ  Huangdicun ซึ่งเป็นฐานสนับสนุนเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15 เปิดเผยการสร้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะเป็นระบบส่งอากาศยาน Catapults ที่เริ่มขึ้นในปี 2015
นั่นทำให้มีความเป็นไปได้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจีนในอนาคตจะใช้ระบบรับส่งอากาศยานแบบ CATOBAR(Catapult-Assisted Take-Off But Arrested Recovery) ร่วมกับเครื่องบินขับไล่ J-15 ที่พบการปรับปรุงฐานล้อรองรับการส่งด้วย Catapult
ระบบส่งอากาศยาน Catapults สองระบบที่มีการสร้างขึ้นที่ฐานทัพอากาศ Huangdicun เชื่อว่าน่าจะเป็นระบบส่ง Catapults แบบพลังไอน้ำและแบบพลังแม่เหล็กไฟฟ้า
แต่การติดตั้งระบบ Catapults ทั้งสองแบบก็แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกแบบระบบที่จะใช้ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้

The latest unofficial images of the Type 001A carrier at Dalian shipyard show ski-jump flight deck. Source: Via sinodefenceforum.com

ภาพการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สอง Type 001A ล่าสุดที่ Dalian แสดงถึงส่วน Ski-Jump สำหรับระบบรับส่งอากาศยาน STOBAR(Short Take-Off But Arrested Recovery)
เช่นเดียวที่ใช้อยู่กับเรือบรรทุกเครื่องบิน CV-16 Liaoning ที่ประจำการในกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนปัจจุบัน ซึ่งเดิมคือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Admiral Kuznetsov รัสเซียชื่อ Varyag ในสภาพที่สร้างไม่เสร็จ โดยจีนซื้อต่อจากยูเครนมาปรับปรุงต่อจนเสร็จสมบูรณ์
การก่อสร้างตัวเรือในส่วนโครงสร้างเหนือดาดฟ้าบินใกล้เสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งชิ้นส่วน Ski-Jump ที่ถูกสร้างเสร็จแล้วกำลังที่จะนำมาประกอบกับตัวเรือ ชิ้นส่วนตัวเรืออื่นในส่วนหอเรือน่าจะตามมาก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่นี้จะถูกปล่อยลงน้ำ
โดยถ้าการก่อสร้างยังมีความคืบหน้าตามที่ปรากฎนี้ คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A น่าจะปล่อยลงน้ำได้ในราวสิ้นปี 2016 หรือต้นปี 2017 ครับ