วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ยานเกราะล้อยาง DTI Black Widow Spider 8x8 ทดสอบรับรองมาตรฐานกองทัพบกไทย และยานเกราะล้อยาง V-shaped กองทัพอากาศไทย

DTI 8x8 Black Widow Spider on Evaluation with Royal Thai Army
DTI 8x8 Black Widow Spider เข้ารับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานกับกองทัพบก
DTI ได้รับความกรุณาจากกองทัพบกให้ส่งยานเกราะล้อยาง DTI 8x8 Black Widow Spider เข้ารับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานกับกองทัพบก ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ และ สนามฝึกขับและทดสอบยานพาหนะ ขส.ทบ.
เพื่อทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของยานเกราะล้อยางว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในกองทัพบกหรือไม่ DTI ขอขอบคุณกองทัพบกสำหรับคำชื่นชมและคำแนะนำที่มีค่ายิ่ง
โดยเราจะมุ่งมั่นพัฒนายานเกราะล้อยาง DTI 8x8 ให้มีความสามารถและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับโครงการยานเกราะล้อยาง Black Widow Spider 8x8 ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(DTI: Defence Technology Institute) ก็ได้ผ่านหลักสำคัญของแผนการพัฒนาไปขั้นหนึ่งแล้ว คือการสร้างรถต้นแบบจำนวนหนึ่งคันเพื่อส่งมอบให้กองทัพบกไทยประเมินค่า
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในหลายๆแหล่งดูเหมือนว่ากองทัพบกไทยเองไม่มีแผนที่จะจัดหารถเกราะล้อยาน Black Widow Spider มาใช้งานในกองทัพบกในขณะนี้
ซึ่งก็สอดคล้องกับการเปิดโครงการคัดเลือกยานเกราะล้อยางใหม่ของกองทัพบกไทยที่มีตัวแทนจากต่างประเทศเข้ามาเสนอข้อมูลโครงการบ้างแล้วตามที่ได้เคยรายงานไป
ตรงนี้ส่วนตัวก็หวังว่าทาง DTI เองคงจะหันไปให้ความสำคัญกับโครงการความร่วมมือกับกองทัพเรือไทย ในโครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางสำหรับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามที่ได้เคยรายงานไปเช่นกันครับ

Armoured V-shaped All-Terrain Vehicle 4x4 developed by Research And Development Centre For Space And Aeronautical Science And Technology, Royal Thai Air Force.

สำหรับภาพรถเกราะล้อยางสี่ล้อขนาดเล็กปริศนาที่มีผู้พบบนถนนและถ่ายภาพวีดิทัศน์เผยแพร่ใน Facebook และ Youtube เมื่อเร็วๆนี้นั้น
มีการเปิดเผยข้อมูลว่า เป็นยานเกราะล้อยางรูปทรง V-shaped ซึ่งเป็นผลงานวิจัยรถต้นแบบของ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.)
โดยจะมีการนำรถต้นแบบนี้ไปใช้ทดสอบการใช้งานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รถเกราะล้อยางนี้ติดเกราะป้องกันและใช้รูปทรงVเพื่อลดความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยทุ่นระเบิด แต่ทำความเร็วไม่ได้มากนักเนื่องจากน้ำหนักเกราะ ซึ่งจะเน้นใช้งานในภูมิประเทศที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึง

แนวคิดการนำรถเกราะล้อยาง 4x4 ขนาดเล็กมาใช้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับ เพราะก็มีงานวิจัยพัฒนางานยนต์ลักษณะนี้ออกมาหลายแบบแล้ว
อย่างเช่น ยานยนต์หุ้มเกราะเพื่อภารกิจลาดตระเวนโจมตี (FAV: Fast Attack Vehicle) ที่พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น
ซึ่งรถเกราะล้อยาง V-shaped ที่พัฒนาโดย ศวอ.ทอ. กองทัพอากาศไทยนั้น ดูจะเป็นแนวคิดใหม่ที่นำรูปแบบของรถยนต์วิบาก FAV 4x4 มาติดเกราะและลดขนาดหน้าตัดตัวรถใหม่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับรถ ATV 4x4 (All-Terrain Vehicle 4x4) หรือรถจักรยานยนต์วิบาก
แต่ปัญหาที่แท้จริงของโครงการวิจัยลักษณะนี้ที่ผ่านมาคือ หลังมีการประเมินค่าการใช้งานในพื้นที่แล้วก็ไม่เคยจะมีการสั่งผลิตจำนวนมากเพื่อนำไปใช้งานในหน่วยที่มีความต้องการตามมาสักเท่าไร ซึ่งก็หวังว่ายานยนต์หุ้มเกราะระบบนี้จะมีประโยชน์ในการใช้งานจริงครับ