วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สหรัฐฯอนุมัติการส่งออกเรือเร็วตรวจการณ์ Mark V ให้กาตาร์

US approves fast patrol boats for Qatar
One of the Kuwaiti Mk V fast patrol boats seen during trials in 2011. Source: USMI
http://www.janes.com/article/63203/us-approves-fast-patrol-boats-for-qatar

ตามประกาศขององค์การความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงสหรัฐฯ (DSCA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้อนุมัติการขายเรือเร็วตรวจการณ์(Fast Patrol Boats) แบบ Mark V จำนวน 5ลำให้กาตาร์ในรูปแบบ FMS( Foreign Military Sale)
โดยมีบริษัท United States Marine Inc(USMI) สหรัฐฯเป็นผู้รับสัญญาหลัก งบประมาณการจัดหาเรือ Mk V ทั้ง 5ลำ รวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การฝึกและการสนับสนุนรวมเป็นวงเงินประมาณ $124 million
เรือเร็วตรวจการณ์ Mk V ของกองทัพเรือกาตาร์จะติดตั้งกล้อง Infrared พร้อมระบบอาวุธปืนใหญ่กล 27mm และปืนกลหนัก M2 .50cal แต่เอกสารที่ประกาศไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

Mark V Special Operations Craft เป็นเรือเร็วปฏิบัติการพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับสนุนปฏิบัติการของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม(U.S.Navy SEALs) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือสหรัฐฯ(United States Naval Special Warfare Command) กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ(USSOCOM: United States Special Operations Command)
โดยเรือเร็วปฏิบัติการพิเศษ Mk V เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯมาตั้งแต่ปี 1995 ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่โดยเรือเร็วตรวจการณ์ Mark VI ใหม่ตั้งแต่ปี 2015 แล้ว
มีข้อมูลว่าสหรัฐฯได้ส่งออกเรือเร็วตรวจการณ์ Mk V ให้กับบางประเทศเช่นในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่าง
กองทัพเรือคูเวตที่มีการอนุมัติการส่งออกเรือเร็วตรวจการณ์ Mk V จำนวน 10ลำ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2009 และกองทัพเรือซาอุดิอาระเบียที่มีการอนุมัติการส่งออกเรือเร็วตรวจการณ์ Mk V จำนวน 30ลำ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2013 ครับ