วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาพ Oplot-T ที่ยูเครนล่าสุด-๑๑


http://obozrevatel.com/special/oplot/

รายงานพิเศษ WEAPONS OF INDEPENDENCE จาก Obozrevatel ยูเครน เป็นรายการเจาะลึกอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนในวาระครบรอบ ๒๕ปีการประกาศเอกราชของยูเครน ในหัวข้อรถถังหลัก Oplot
เนื้อหารายงานพิเศษดังกล่าวจะให้รายละเอียดประวัติเบื้องต้นและสมรรถนะของรถถังหลัก Oplot ยูเครน รวมถึงชุดภาพถ่ายและวีดิทัศน์การสาธิตสมรรถนะของรถถังหลัก Oplot ที่เห็นอย่างน้อย ๓คัน
ตรงนี้ก็เข้าใจว่าชุดรถที่ปรากฎในรายงานดังกล่าวน่าจะเป็นรถถัง Oplot ในสายการผลิตตามมาตรฐานสำหรับกองทัพบกไทย

เนื้อหารายงานในช่วงท้ายนั้นกล่าวว่าแม้ว่ารถถังหลัก Oplot จะผ่านการทดสอบเพื่อการนำเข้าประจำการในกองทัพยูเครนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินสำหรับรถถังหลักใหม่ที่ก้าวหน้าสูงมีราคาแพงทำให้การจัดซื้อ(สำหรับกองทัพยูเครนเอง)ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
โดยเฉพาะจากสถานการณ์สงครามกับกลุ่มติดอาวุธนิยมรัสเซียในภาค Donbass ทำให้โรงงาน Malyshev ซึ่งเป็นส่วนการผลิตรถถังของ KMDB ผู้ออกแบบรถถังหลัก Oplot ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงรถถังเก่าอย่าง T-64 และ T-72 ให้กองทัพยูเครนมากกว่า
อย่างไรก็ตามทางโรงงาน Malyshev และ KMDB ซึ่งอยู่ในเครือ Ukroboronprom รัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครน กำลังเจรจากับกระทรวงกลาโหมยูเครนเพื่อขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถถังหลัก Oplot จำนวนมากพอสำหรับใช้ในกองทัพยูเครนเอง

ตรงนี้อาจจะเห็นได้ว่าทางโรงงาน Malyshev และ KMDB กำลังจะหาทางออกของการคงสายการผลิตรถถังหลัก Oplot หลังจากที่ผลิตให้กองทัพบกไทยครบตามสัญญาที่จัดหาแล้ว ๔๙คัน
ตามที่เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยสัญญาไว้ล่าสุดจะส่งมอบครบในไม่เกินเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ซึ่งหลังจากที่ กองพันทหารม้าที่๒ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ฯ ได้รับมอบรถถังหลัก Oplot-T ครบทั้งกองพันแล้ว
ถ้าดูจากการสั่งจัดหารถถังหลัก VT4(MBT-3000) จาก NORINCO สาธารณรัฐประชาชนจีน ขั้นต้น ๒๘คัน กองทัพบกไทยอาจจะไม่มีการสั่งจัดหารถถังหลัก Oplot-T เพิ่มแล้ว
ซึ่งนั่นทำให้ทางโรงงาน Malyshev และ KMDB ต้องการให้กระทรวงกลาโหมยูเครนสั่งจัดซื้อรถถังหลัก Oplot ให้กองทัพบกยูเครนใช้เองจำนวนมากพอที่จะสามารถคงสายการผลิตต่อไปได้ครับ