วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สโลวาเกียถอนตัวจากแผนการจัดซื้อรถรบทหารราบล้อยาง Scipio

Slovakia backing out of Scipio 8x8 purchase
Slovakia is backing out of its previous plans to buy at least 31 Scipio 8x8 IFVs. Source: PGZ
http://www.janes.com/article/62665/slovakia-backing-out-of-scipio-8x8-purchase

กองทัพสาธารณรัฐสโลวาเกียถอดแผนการจัดซื้อรถรบทหารราบล้อยาง Scipio 8x8 จำนวน 31คัน ตามที่ปรากฎในร่างสมุดปกขาวส่วนกระทรวงกลาโหมที่ปรับปรุงล่าสุดในปี 2016 ซึ่งมีพื้นฐานจากฉบับปี 2013 ที่ถูกอนุมัติโดยรัฐบาลชุดก่อน
ร่างสมุดปกขาวกลาโหมที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวครอบคลุมแผนการพัฒนากองทัพสโลวาเกียจนถึงปี 2030 ซึ่งขณะนี้ร่างเอกสารได้ถูกส่งให้คณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดปัจจุบันแสดงความเห็นชอบเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเอกสารแสดงถึงนโยบายการพึ่งพาตนเองในการปกป้องดินแดนของสโลวาเกียเอง

รถรบทหารราบล้อยาง Scipio มีพื้นฐานจากรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล Rosomak 8x8 โปแลนด์(ซึ่งพัฒนามาจากรถหุ้มเกราะล้อยาง Patria AMV ฟินแลนด์) โดยสโลวาเกียและโปแลนด์ได้มีการลงนามสัญญาโครงการรถหุ้มเกราะยาง Scipio ร่วมกันในเดือนกรกฎาคม ปี2015
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมสโลวาเกีย Danka Capakova ได้ยืนยันว่า "ในเวลาที่เตรียมการร่าง 'สมุดปกขาวกลาโหม' นี้ การเจรจากับโปแลนด์ตามหนังสือแสดงความจำนงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว"
สโลวาเกียเคยมีแผนจะจัดซื้อรถรบทหารราบล้อยาง Scipio จำนวน 66คันสำหรับเข้าประจำการในสองกองพันยานยนต์ วงเงินโครงการวมประมาณ 75 million Euros ซึ่งรวมถึงวงเงิน 46.5 million Euros ที่เป็นราคาในการจัดหาตัวถังรถเกราะล้อยาง Rosomak ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างโปแลนด์และสโลวาเกียในการซ่อมปืนใหญ่อัตตาจร wz.1977 Dana ขนาด 152mm ของกองทัพบกโปแลนด์โดยบริษัทของสโลวาเกีย

ตามร่างสมุดปกขาวกลาโหมรัฐบาลสโลวาเกียมีแผนแทนที่การจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 มุ่งเน้นไปที่รถหุ้มเกราะล้อยางขนาดเล็ก 4x4(อย่าง Aligator 4x4 ที่ผลิตโดยบริษัท Kerametal สโลวาเกีย) อย่างไรก็ตามการจัดความสำคัญใหม่นี่ยังเป็นเพียงข้อเสนอ
แม้จะขาดความชัดเจนที่สโลวาเกียสนใจจะจัดซื้อรถเกราะ Scipio ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมโปแลนด์  Bartlomiej Misiewicz กล่าวว่าการเจราจาระหว่างโปแลนด์และสโลวาเกียยังคงดำเนินการอยู่ และจะยังคงจะดำเนินการจนเสร็จสิ้นในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
ทั้งนี้กองทัพสโลวาเกียเคยมีแผนที่จะจัดหารถรบทหารราบล้อยาง Scipio 8x8 จำนวน 31คัน สำหรับกองพันข่าวกรองตรวจการณ์ค้นหาเป้าหมายลาดตระเวน(ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target acquisition, and Reconnaissance) ครับ