วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

เรือตรวจการณ์ปืนเรือหลวงแหลมสิงห์เสร็จสิ้นการทดลองระบบอาวุธในทะเล

ร.ล.แหลมสิงห์ ขอขอบคุณท่านเจ้าของรูป พ.จ.อ.สุวรรณ คำแหงวงศ์

ขอเทียบกับฟริเกตสักหน่อยครับ
ร.ล.แหลมสิงห์ แล่นเข้าฐานทัพเรือสัตหีบ หลังจากเสร็จสิ้นงานทดลองระบบประจำวัน
ขอบพระคุณภาพจาก เรือ ต.995

ทดลองเรือวันแรกจากป้อมพระจุลฯสู่สัตหีบ
credit อภิชาติ ลาพระอินทร์

https://www.facebook.com/NavyForLifePage/videos/1105590472812179
ร.ล.แหลมสิงห์ เรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือ เริ่มดำเนินการตรวจรับระบบต่างๆ ในทะเล โดยเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า มายัง ฐานทัพเรือสัตหีบ
ระหว่างเส้นทางได้ดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจรับ ระบบขับเคลื่อน ระบบถือท้าย ระบบเดินเรือ ระบบสื่อสาร ระบบเรดาร์ สมอ เรือยาง เครน 
และมีการดำเนินการทำ Alignment ให้กับระบบเครื่องควบคุมการยิงแบบ Mirador ร่วมกับ ปืน 76/62 Oto Melara และ ปืน 30 MSI DS 30 MR
เรือจะดำเนินการตรวจรับระบบต่างๆ ในทะเลจนแล้วเสร็จและพร้อมขึ้นระวางประจำการในวันที่ 21 ก.ย. 59

"ไพรีพินาศ"

https://www.facebook.com/M58PGB/videos/883148491819821/
ทดลองเรือ5/9/59 cre อภิชาติ ลาพระอินทร์

https://www.facebook.com/M58PGB/videos/884067355061268/
ทดลองเรือ ความเร็ว24นอต creอภิชาติ ลาพระอินทร์ 7/9/59


ปืนเรือ...

ไม่ว่าจะเป็นปืนแบบใดๆ ก็ตามทั้งที่ใช้พลประจำปืนเป็นพลเล็งยิง หรือแบบที่มีเครื่องควบคุมการยิง นอกจากการคำนวนของเครื่องคำนวนให้ได้ค่าต่างๆ ในการยิงปืน (ค่าขีปนวิธีภายใน ค่าขีปนวิธีภายนอก) 
เพื่อให้ได้ค่าศูนย์ข้าง ศูนย์ระยะ และค่าชนวนนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งก่อนสิ่งใดจะเกิดขึ้นในการยิงปืนเรือ 
คือ การทำให้สายตาของพลเล็งยิง หรือ Director ของเครื่องควบคุมการยิงเห็นมีค่าชดเชยกันเนื่องจาก เส้นแนวเล็ง (Line of sight) และ เส้นแนวยิง (Line of fire) เป็นคนละเส้นกันนั่นเอง

ภาพ : ปืน 76/62 Oto Melara ของ ร.ล.แหลมสิงห์ ขณะติดตั้งกล้องสอบศูนย์ เพื่อทำ Alignment

https://www.facebook.com/NavyForLifePage/videos/1109780072393219/
ยิงชุด 10 นัด ระวัง ... ยิง

ร.ล.แหลมสิงห์ ออกทดลองระบบอาวุธ โดยในวันนี้เป็นการยิงทดลองอาการกลของปืน และทดสอบความมั่นคงของฐานแท่นปืน ทุกๆ กระบอกในเรือ ได้แก่ ปืน 76/62 Oto Melara ปืนกล 30 MSI DS 30 MR และปืนกล .50 นิ้ว ทั้งกราบซ้ายและกราบขวา 
ผลการทดสอบทดลอง ปืนทุกประบอกทำงานปกติ ฐานแม่นมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมเข้าสู่การยิงเพื่อตรวจรับระบบอาวุธต่อไป ในอีก 4-5 วันหน้า

วิดีโอ : ยิงชุด 10 นัด ที่ Rate of fire สูงสุด 80 นัด/นาที
คลิปถ่ายโดย ต้นเรือ561

https://www.facebook.com/natayot.munsuk/videos/729427557204748/
ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองยิงปืน MSI DS30MR

https://www.facebook.com/natayot.munsuk/videos/729427657204738/
ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองยิงปืนกล .50 นิ้ว

https://www.facebook.com/M58PGB/videos/886792884788715/
ทดลองเรือ creอภิชาติ ลาพระอินทร์ 12/9/59

https://www.facebook.com/NavyForLifePage/videos/1112526528785240/
ปืน 76 เตรียมรบกราบขวา!!!!

ตามกันมาอีกสำหรับการตรวจรับระบบอาวุธของ ร.ล.แหลมสิงห์ โดยในวันที่ 13 ก.ย.59 ร.ล.แหลมสิงห์ ออกเรือเพื่อตรวจรับระบบอาวุธในการยิงเป้าพื้นน้ำ โดยได้ใช้การควบคุมการยิงด้วยเครื่องควบคุมการยิงแบบ Mirador และ ควบคุมการยิงด้วย Navigation Radar ต่อเป้าลากท้าย 
หลังจากยิงอุ่นลำกล้อง 2 นัด ได้ดำเนินการยิงเพื่อแก้ค่าชุดที่ 1 เมื่อแก้กระสุนตกเรียบร้อย และยิงชุดที่ 2 กระสุนถูกเป้าลากท้ายพัง ไม่สามารถใช้เป็นเป้าหมายต่อได้ จึงได้ปรับไปยิงเป้าหมายอื่นแทนจนครบทุกแบบตามแผน

ในห้วงท้าย ได้มีการยิงแบบทำนองยุทธ์ โดยใช้ความเร็วสูงสุดของเรือ และเริ่มยิงปืนจากระยะยิงไกลสุด จนปิดระยะเข้ามายิงด้วยปืนกล 30 มม. MSI โดยในการยิงครั้งสุดท้ายนี้ 
เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทดลองเรือที่ ดำเนินการ Operate ปืน ระบบศูนย์ยุทธการ เครื่องควบคุมการยิง ด้วยกำลังพลประจำเรือ (ชุดรับเรือ)

อนึ่งความแม่นยำของการใช้อาวุธในครั้งนี้ เป็นผลพวงจากการตรากตรำทำงานหนัก และใช้ความรู้ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ จาก กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และ กำลังพลชุดรับเรือ 
ในการดำเนินการตั้งแต่การติดตั้ง ทดสอบทดลองในท่า การเชื่อมต่อระบบ การทำ allignment ให้กับระบบ จนถึงการยิงจริงในวันนี้

"Let them sink by us" Motto ของ ร.ล.แหลมสิงห์ภาพสวยๆ จากโดรนถ่ายภาพ
ร.ล.แหลมสิงห์ ขณะทดลองหาคุณสมบัติเรือ

อีกหนึ่งลำ ที่ออกแบบและต่อขึ้นด้วยฝีมือคนไทย

By Admin ต้นปืน561

อีกหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยในการสร้างเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่"เรือหลวงแหลมสิงห์"เรือรบฝีมือคนไทย พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
โดยในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 15.09 น. จะมีพิธีรับมอบเรืออย่างเป็นทางการ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ของกองทัพเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 – 2560 ซึ่งได้ทยอยปลดประจำการ 
และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ 2 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามผิวน้ำ และการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศ 
โดย กองทัพเรือ ได้จัดซื้อแบบแปลนรายละเอียดและพัสดุ สำหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในลักษณะ Package Deal โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 699,459,000 บาท 
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการสร้างเรือ โดยใช้พื้นที่ของ อู่ทหารเรือธนบุรี เป็นสถานที่ต่อเรือ 
เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง กับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ กรมอู่ทหารเรือ ในการต่อเรือตรวจการณ์ปืน 
หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.991 และนำไปสู่การปรับปรุงเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.994 ที่ได้มีการขยายแบบเรือ และรูปทรง ตามพระบรมราชวินิจฉัย 
และล่าสุดคือ เรือหลวงกระบี่ ซึ่งเป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่มีขนาดใหญ่ และสมรรถนะสูง

ในขั้นตอนของการสร้างเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ กรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการต่อเอง โดยแบ่งการสร้างเรือ ออกเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรกทำการต่อเฉพาะตัวเรือ รวมถึงระบบเครื่องจักร ณ อู่แห้งหมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 13 เดือน 
และหลังจากที่ได้ปล่อยเรือลงน้ำแล้ว จะนำตัวเรือไปทำการประกอบในส่วน superstructure (หอบังคับการเรือ เสาสื่อสาร) รวมถึงระบบอาวุธ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยในระยะที่ 2 นี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 เดือน (ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2559) จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทัพเรือ ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือ ในการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
แม้ว่าจะใช้แบบเรือของบริษัทเอกชน แต่ถือเป็นการดำเนินการในการสร้างเรือขนาดใหญ่อีกลำด้วยการพึ่งพาตนเอง

ตามระเบียบของ กองทัพเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบ ตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือตรวจการณ์ (ปืน) กำหนดให้ตั้งชื่อตามอำเภอชายทะเล 
โดยเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “เรือหลวงแหลมสิงห์” คาดว่าจะดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 
มีคุณลักษณะที่สำคัญคือ ยาว 58 เมตร กว้าง 9.30 เมตร กินน้ำลึก 2.50 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 520 ตัน ทำความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 23 นอต (ที่ระวางขับน้ำสูงสุด) มีระยะปฏิบัติการในทะเลไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล 
มีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ 4 (SEA STATE 4) โดยที่ตัวเรือมีความแข็งแรงเพียงพอที่สภาวะทะเลระดับ 5 (SEA STATE 5) 
มีสถานที่จัดเก็บเสบียงอาหาร และระบบน้ำจืดเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง มีห้องพักและที่อาศัยเพียงพอสำหรับกำลังพลประจำเรือ จำนวน 53 นาย 
ในส่วนของระบบอาวุธประจำเรือที่สำคัญ คือ ปืนขนาด 76/62 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก ปืนกล ขนาด .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก 
ทั้งนี้ ในการออกแบบได้จัดให้มีพื้นที่ดาดฟ้าท้ายเรือกว้างขวาง ซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์อื่น ๆ อาทิ อาวุธนำวิถีได้ในอนาคต

เมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ เรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่นี้ จะเข้าประจำการในกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ 
ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง

แอ๊ดมินขอประมวลภาพการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน"เรือหลวงแหลมสิงห์"จากวันั้นจนถึงวันนี้ เรือรบโดยฝีมือคนไทย

ที่มา:ข้อมูล กรมยุทธการทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กองทัพเรือ/ภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และบริษัท มาร์ซัน จำกัด
https://th-th.facebook.com/prthainavy/posts/1272563282795025

https://www.facebook.com/M58PGB/
https://www.facebook.com/NavyForLifePage
https://th-th.facebook.com/prthainavy

ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองแล่นเรือด้วยความเร็วสูงสุด

ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองยิงปืน OTO Melara 76/62 เป้าหมายผิวน้ำ

ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองยิงปืน OTO Melara 76/62 เป้าหมายอากาศยาน


ร.ล.แหลมสิงห์ ทดลองยิงปืน MSI DS30MR 30mm

การทดลองเรือของโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืนเรือหลวงแหลมสิงห์ก็ประสบความาสำเร็จสำคัญไปอีกขั้น ในการทดลองยิงระบบอาวุธประจำเรือทั้งปืนใหญ่เรือ Oto Melara 76/62, ปืนใหญ่กล MSI DS30MR 30mm และปืนกลหนัก M2 .50cal ณ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ
พิธีขึ้นระวางประจำการของ ร.ล.แหลมสิงห์ก็จะเป็นไปตามกำหนดการในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบครับ