วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ไทยและยูเครนเดินหน้าแผนโครงการสร้างรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ในไทย

Thailand makes progress on bid to build Ukrainian BTR-3E1 APCs
Ukraine and Thailand are moving ahead with plans to collaborate on the BTR-3E1. Source: Ukrspecexport
http://www.janes.com/article/63941/thailand-makes-progress-on-bid-to-build-ukrainian-btr-3e1-apcs

ยูเครนและไทยกำลังเดินหน้าแผนความร่วมมือในการประกอบสร้างรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3E1 ภายในประเทศไทย
โดย Jane's ได้รับข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของไทยที่เข้าเยี่ยมสภาความมั่นคงและกลาโหมห่งชาติยูเครน(NSDCU: National Security and Defence Council of Ukraine) ได้มีการพูดคุยถึงโครงการความร่วมมือดังกล่าว
แหล่งข้อมูลในกรุงเทพฯเองก็ยืนยันข้อมูลว่าทางไทยสนใจที่จะสร้างรถหุ้มเกราะล้อยางในประเทศตามความต้องการของกองทัพบกไทย และสนับสนุนการสร้างเพื่อส่งออกให้กับประเทศในภูมิภาคนี้
โดยจะมีการจัดตั้งโรงงานภายในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ทีออกแบบผลิตโดย KMDB(Kharkov Morozov Machine Design Bureau) ยูเครน ที่สร้างส่งออกให้กองทัพบกไทยในปี ๒๕๕๑(2008) และ๒๕๕๔(2011) แล้วมากกว่า ๒๒๐คัน

ทางสภา NSDCU ยูเครนซึ่งเป็นที่ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดียูเครน ได้กล่าวในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายายนที่ผ่านมาว่า
รองรัฐมนตรี Oleg Hladkovskyy ได้เข้าพบกับคณะตัวแทนของฝ่ายไทยนำโดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไทย เพื่อหารือการขยายความร่วมมือด้านเทคนิคการทหารระหว่างกันของทั้งสองประเทศ
สภา NSDCU ยูเครนยังกล่าวด้วยว่าจะเน้นส่วนหนึ่งไปยังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการส่งมอบยุทโธปกรณ์ของยูเครนที่กำลังดำเนินการอยู่คือรถถังหลัก BM Oplot(Oplot-T) ที่กองทัพบกไทยสั่งจัดหา ๔๙คันในปี ๒๕๕๔(2011) วงเงิน $240 million
ในส่วนสำคัญอื่นๆทางสภา NSDCU ยูเครนจะให้ความร่วมมือต่อแผนการเปิดโรงงานผลิตประกอบรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ในไทยซึ่งต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากยูเครน
"ในบริบทของความร่วมมือทางยูเครนขอยืนยันว่าความพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการผลิตรถหุ้มเกราะล้อยางของไทย รวมถึง BTR-3E1 ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี" ข่าวประชาสัมพันธ์กล่าว

Jane's ได้เข้าใจจากแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรมความมั่นคงว่า ข้อเสนอแผนในการสร้างรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ภายในไทยนั้นมีหลายขั้นและจะเป็นสายการผลิตสำหรับหน่วยของกองทัพบกไทย
โดยขั้นแรกจะเป็นการประกอบรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 จากชุด Kits ที่ส่งมาจากยูเครน ตามด้วยขั้นการประกอบสร้างจากชิ้นส่วนย่อยและการประกอบย่อยที่โรงงานของกองทัพบกไทยผลิตเองในประเทศ
จนถึงขั้นสุดท้ายที่ไทยสามารถประกอบสร้างรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ได้เต็มสมบูรณ์ทั้งคันได้เองภายในประเทศครับ