วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เครื่องบินฝึกใบพัด Yak-152 รัสเซียประสบความสำเร็จในการทำการบินครั้งแรก

Russia's Yak-152 trainer completes maiden flight
The Yakovlev Yak-152 turboprop trainer aircraft made its maiden flight on 29 September at the Irkutsk Aviation Plant. (UAC)

The new trainer is expected to replace Russia's ageing Yak-52s in the basic trainer role. (UAC)
http://www.janes.com/article/64198/russia-s-yak-152-trainer-completes-maiden-flight


วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา United Aircraft Corporation(UAC) กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานรัสเซียได้ประกาศความสำเร็จในการทำการบินครั้งแรกของเครื่องบินฝึกใบพัด Yakovlev Yak-152
เที่ยวบินครั้งแรกของ Yak-152 นี้ทำการบินที่โรงงานอากาศยาน Irkutsk โดยนักบินทดสอบของ Yakovlev คือ Vasily Sevastyanov ซึ่งเขากล่าวว่าการทดสอบการบินเป็นไปด้วยดีและเครื่องบินนั้นดีมาก
โดยทาง Irkut เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าบริษัทได้รับการสั่งจัดหาเครื่องตัวอย่างจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียแล้ว 150เครื่องสำหรับกองทัพอากาศรัสเซีย

Yak-152 เป็นเครื่องบินฝึกใบพัดขั้นประถมที่ออกแบบโดยสำนักออกแบบ Yakovlev ซึ่งส่วนหนึ่งของบริษัท Irkut Corporation รัสเซียในเครือ UAC เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกใบพัด Yak-52 ที่ประจำการมาตั้งแต่ปี 1979 สมัยกองทัพอากาศโซเวียต
ซึ่ง Yak-152 มีพื้นฐานพัฒนามาจากเครื่องบินใบพัดสำหรับการบินผาดแผลง Yak-54 ซึ่งทาง Yakovlev รัสเซียและ Hongdu จีนได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาเครื่องบินฝึกใบพัด CJ-7(L-7) เข้าประจำการในกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนด้วย
ทั้งนี้โครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกขั้นประถมทดแทน Yak-52 ได้เริ่มาตั้งแต่ปี 2001 แต่มีความติดขัดมานานหลายสิบปีจนปี 2014 Irkut Corporation จึงได้รับสัญญาในการพัฒนา Yak-152 ให้สำเร็จ
ซึ่งตามกำหนดการเดิมที่เครื่องจะทำการบินคั้งแรกในปี 2015 และนำเข้าประจำการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2016 นั้นก็แสดงถึงการยืดระยะเวลาที่ล่าช้าออกไปของโครงการครับ