วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อินเดียจะเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Akula ลำที่สองจากรัสเซีย

India to lease second Russian 'Akula'-class SSN
INS Chakra: the first 'Akula'-class SSN to be leased by the Indian Navy (IN). India has furthered plans to lease a second Russian SSN for the IN for around 10 years. Source: Indian Navy
http://www.janes.com/article/64913/india-to-lease-second-russian-akula-class-ssn

อินเดียมีแผนใหญ่ที่จะเช่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์(SSN)จากรัสเซียเพิ่มสำหรับกองทัพเรืออินเดียเป็นเวลา 10ปี ในวงเงินประมาณ $1.5-2 billion
แหล่งข่าวทางการกล่าวกับ Jane's ว่ารัฐบาล Moscow และรัฐบาล New Delhi ได้มีการตกลงไปในการประชุมอินเดีย-รัสเซียที่ Goa เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า
อินเดียจะเช่าเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้้น Project 971 Akula ระวางขับน้ำ 8,140tons ซึ่งสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่ง ในช่วงปี 2021-2022
ซึ่งการสร้างเรือให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงการทดลองเรือในทะเลจะมีการออกเงินทุนโดยอินเดีย

โดยเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ชั้น Akula ลำหนึ่งที่สร้างไม่เสร็จในช่วงต้นปี 1990s เนื่องจากการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตนี้เดิมรู้จักในชื่อ K152 Nerpa
ซึ่งต่อมาเรือลำนี้ถูกสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และเข้าประจำการในกองทัพอินเดียในชื่อ INS Chakra เมื่อเดือนเมษายน 2012 โดยทำการเช่าจากรัสเซียเป็นเวลา 10ปีในวงเงิน $962 million
การเจรจาเพื่อเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ INS Chakra เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1996 และมีข้อตกลงสัญญาในเดือนกันยายน 2001 เมื่อการก่อสร้างเรือใหม่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินอย่างน้อยบางส่วนจากอินเดีย
แหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพเรือกล่าวว่าเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ลำใหม่ซึ่งมี Torpedo และอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีภาคพิ้นดินจะถูกส่งมอบให้อินเดียช่วงต้นปี 2022
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ INS Chakra หมดสัญญาเช่าและปลดประจำการจากกองทัพเรืออินเดียกลับไปประจำการในกองทัพเรือรัสเซีย

กองทัพเรืออินเดียได้เจรจาการเช่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Akula ลำที่สองมาหลายปีเช่นในปี 2015 อย่างไรก็ตามการนำเรือชั้นนี้เข้าประจำการชั่วคราวได้เปลี่ยนแปลงไป
จากการที่กองทัพเรือรัสเซียจัดหาเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Project 885/885M Yasen ที่มีความก้าวหน้ามากกว่าเข้าประจำการในกลางปี 2014 ซึ่งรัสเซียได้มีการสั่งจัดหาเรือชั้นนี้จำนวน 5-7ลำแล้ว
และทางกองทัพเรืออินเดียต้องการให้ช่างเทคนิคของตนเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Yasen โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างเรือดำน้ำโจมตีพลังงานอินเดียที่ออกแบบและเองในประเทศ
ซึ่งอินเดียมีโครงการสร้างเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์จำนวน 3-5ลำวงเงิน 1ล้านล้านรูปี($15.15 billion) ที่กระทรวงกลาโหมอินเดียอนุมัติโครงการในปี 2015
เข้าประจำการร่วมกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธ(SSBN)ชั้น Arihant ที่อินเดียออกแบบสร้างเองในประเทศ ซึ่งเรือลำแรก INS Arihant เข้าประจำการไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2016 นี้ครับ