วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพเครื่องบินฝึกใบพัด บ.ทอ.๖ กองทัพอากาศไทย ในสายการผลิตระยะที่๑

Directorate of Aeronautical Engineering, Royal Thai Air Force's RTAF.6 Domestic Trainer Aircraft
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210837823039749&set=a.1536942381618.78377.1176621495
https://www.facebook.com/rach2511

มีข้อมูลมาว่าภาพนี้เป็นการทดสอบการบินของเครื่องบินฝึกใบพัด บ.ทอ.๖ เครื่องแรกในสายการผลิตระยะที่๑ จำนวน ๓เครื่องที่ทำการบินเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมาครับ(ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขณะนี้)
กองทัพอากาศไทยได้ทำพิธีเปิดสายการผลิต บ.ทอ.๖ ระยะที่ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น เป็นประธาน
โครงการระยะที่๑ นั้นดำเนินการช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อทำการผลิต บ.ทอ.๖ ชุดต้นแบบก่อนสายการผลิต(Pre-Production)จำนวน ๓ เครื่อง โดยจะมีการดำเนินการโครงการผูกพันต่อเนื่อง ๖ปี วงเงิน ๓,๔๐๐ล้านบาท ในการการผลิต บ.ทอ.๖ ทั้งหมดรวมจำนวน ๒๕เครื่อง
บ.ทอ.๖ เป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์ Turboprop ที่มีพื้นฐานมาจาก บ.ชอ.๒ ที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับจาก บ.ฝ.๑๕ SF.260MT ซึ่งทำการบินในปี ๒๕๕๐
บ.ทอ.๖ ในสายการผลิตในระยะที่๑ จำนวน ๓เครื่องนี้ก็นับเป็นความก้าวหน้าล่าสุดของโครงการที่เงียบหายไปนานครับ