วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

DCNS เปิดตัวแบบแผนเรือฟริเกต FTI ใหม่สำหรับกองทัพเรือฝรั่งเศส

Euronaval 2016: French Navy's new frigate design unveiled
DCNS' FTI concept design for the French Navy. Source: Luca Peruzzi
http://www.janes.com/article/64763/euronaval-2016-french-navy-s-new-frigate-design-unveiled

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางเรือ Euronaval 2016 ที่ Paris ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ บริษัท DCNS ฝรั่งเศสได้เปิดตัวแบบแผนการออกแบบเรือฟริเกต Frégate de Taille Intermédiaire(FTI) ใหม่เป็นครั้งแรก โดยมีการเปิดตัวแบบจำลองเรือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศส Jean-Yves Le Drian ได้ร่วมกับ Laurent Collet-Billon ประธานสำนักงานการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ฝรั่งเศส DGA(Direction Generale des Armaments) และ Hervé Guillou ผู้อำนวยการบริหารบริษัท DCNS ร่วมพิธี

แนวคิดการจัดหาเรือฟริเกตขนาดกลางใหม่ 5ลำสำหรับกองทัพเรือฝรั่งเศสคือโครงการ FTI ถูกประกาศขึ้นเมื่อกลางปี 2015 ซึ่งรวมอยู่ในแผนโครงการจัดหาผูกพันต่อเนื่องหลายปี LPM(Loi de Programmation Militaire) ช่วงปี 2014-2019
วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 3.8 billion Euros สำหรับการจัดหาเรือฟริเกต 5ลำ โดยเรือลำแรกมีแผนจะรับมอบในปี 2023 โดยระยะเวลาของโครงการเป็นที่รับรู้ของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสว่าเป็นที่ตั้งความคาดหวังไว้สูง
ตามบันทึกในสมุดปกขาวแผนกลาโหม 2013 เช่นเดียวกับแผน LPM เรือฟริเกต FTI ทั้ง 5ลำจะถูกนำเข้าประจำการแทนเรือฟริเกตชั้น La Fayette 5ลำที่ประจำการอยู่
และจะเข้าประจำการร่วมกับเรือฟริเกตเอนกประสงค์ FREMM 8ลำ(ประกอบไปด้วยรุ่นปราบเรือดำน้ำ 6ลำ และรุ่นป้องกันภัยทางอากาศ 2ลำ) และเรือฟริเกตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Horizon 2ลำ จะทำให้กองทัพเรือฝรั่งเศสมีกำลังเรือฟริเกต 15ลำในปี 2030

เรือฟริเกต FTI มีระวางขับน้ำ 4,250tons ตัวเรือยาว 122.25m กว้าง 17.7m กำลังพลประจำเรือ 125นาย พร้อมเจ้าหน้าที่อากาศยาน 15นาย และกำลังพลเพิ่มเติมอื่นๆอีก 50นาย
ติดตั้งเครื่องยนต์ CODAD ทำความเร็วได้สูงสุด 27knots พิสัยทำการ 5,000nmi ระบบตรวจจับเช่น Sea Fire digital radar และ Sonar ลากท้าย CAPTAS-4 Compact จาก Thales มีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์รองรับ ฮ.NH90 และอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่ง VTOL UAV
ระบบอาวุธประจำเรือมี ปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62, อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Exocet MM40 Block 3 จำนวน 8นัด, อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Aster 30 ในแท่นยิงแนวดิ่ง 4-cell VLS 2ระบบ 8นัด, Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ MU90 และป้อมปืน Remote แบบ Nexter Narwhal 20mm
เรือฟริเกต FTI ถูกออกแบบบมาสำหรับสงครามปราบเรือดำน้ำ, ต่อต้านเรือผิวน้ำ และต่อต้านภัยทางอากาศ สนับสนุนปฏิบัติการหน่วยรบพิเศษ มีขีดความสามารถปฏิบัติการสงครามอสมมาตร สนับสนุนกองกำลังผสมนานาชาติด้วยตัวเรือเองลำเดียว ปฏิบัติการแสดงกำลังทางเรือ ขัดขวางทางทะเล และรวบรวมข่าวกรอง

ทั้งนี้ DCNS ยังได้นำเสนอแบบแผนตระกูลเรือฟริเกต Digital แบบ BELH@RRA สำหรับส่งออกต่างประเทศ โดยเรือถูกออกแบบมาในลักษณะ Modular สามารถปรับปรุงระบบที่ติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการถ่ายทอด Technology ด้วย
ซึ่งมีเรือฟริเกต FTI กองทัพเรือฟริเกตฝรั่งเศสอยู่ในตระกูลเรือฟริเกต BELH@RRA ที่คาดว่าจะเริ่มการสร้างเรือลำแรกได้ในราวปี 2017 ครับ