วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

TKMS เยอรมนีจะซ่อมปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Tridente กองทัพเรือโปรตุเกส

TKMS to refit Portugal's attack submarines
Portugal's two Tridente-class 209PN air independent propulsion powered attack submarines will be reiftted by TKMS in Germany and Portugal. Source: Portuguese Navy
http://www.janes.com/article/64744/tkms-to-refit-portugal-s-attack-submarines

กระทรวงกลาโหมโปรตุเกสอนุมัติให้กองทัพเรือโปรตุเกสทำสัญญากับบริษัท Thyssenkrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนีในวงเงินไม่เกิน 47.99 million Euros ในการซ่อมปรับปรุงเรือดำน้่ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบชั้น Tridente 2ลำ
ซึ่งเรือชั้น Tridente นี้ถูกกำหนดแบบเป็นเรือดำน้ำแบบ Type 209PN(U209PN) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือเรือดำน้ำแบบ Type 214(U214) โดยเรือทั้ง 2ลำเข้าประจำการในปี 2010

เรือลำแรกคือ S160 NRP Tridente จะดำเนินการซ่อมปรับปรุงในเยอรมนีช่วงปี 2016-2018 ขณะที่เรือลำที่สอง S161 NRP Arpão บริษัท TKMS และ Arsenal do Alfeite อู่ต่อเรือรัฐวิสากิจของรัฐบาลโปรตุเกสจะดำเนินการปรับปรุงเรือในโปรตุเกสช่วงปี 2018-2020
ซึ่ง Systems Sunlight กรีซยังได้รับสัญญาจากกองทัพเรือโปรตุเกสในการเปลี่ยน Battery หลักของเรือดำน้ำชั้น Tridente ทั้งสองลำด้วย

โครงการปรับปรุงเรือดำน้ำถูกกำหนดขึ้นจากกฎหมายโครงการกองทัพโปรตุเกสล่าสุดที่อนุมัติในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ซึ่งการซ่อมปรับปรุงจะเป็นงานหลักในการบำรุงรักษามากกว่าการปรับปรุงสมรรถนะ
ทั้งนี้เรือดำน้ำชั้น Tridente ทั้งสองลำมีกำหนดล่าสุดที่จะเข้ารับการปรับปรุงครึ่งอายุช่วงปี 2022-2025 ที่จะร่วมการปรับปรุงระบบภายในเรือวงเงิน 106.12 million Euros ตามกฎหมายโครงการกองทัพครับ