วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อิสราเอลเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่จากเยอรมนี 3ลำ

Israeli submarine replacement programme moves forward
INS Tanin, the first of the Israeli Navy's second batch of Dolphin-class submarines, arrives in Haifa in September 2014. Source: PA Photos
http://www.janes.com/article/65591/israeli-submarine-replacement-programme-moves-forward

สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกองทัพอิสราเอล(IDF:  Israel Defense Forces) ได้ยืนยันเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า
อิสราเอลจะจัดซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม 3ลำจากเยอรมนีเพื่อทดแทนเรือดำน้ำชั้น Dolphin 3ลำแรกที่เข้าประจำการในกองทัพเรืออิสราเอลตั้งแต่ปี 1990s คือ INS Dolphin(เข้าประจำการปี 1999), INS Leviathan(เข้าประจำการปี 2000) และ INS Tekumah(เข้าประจำการปี 2000)
ต่อมาอิสราเอลได้ได้สั่งจัดหาเรือดำน้ำชั้น Dolphin ลำที่4และลำที่5 จากอู่ต่อเรือบริษัท Howaldtswerke-Deutsche Werft(HDW) ที่ Kiel เยอรมนีในปี 2006 คือ INS Tanin(เข้าประจำการปี 2014) และ INS Rahav(เข้าประจำการปี 2016) ซึ่งเดินทางถึงอิสราเอลในช่วงต้นปี 2016นี้
และสั่งจัดหาลำที่6 ในปี 2011 คือ INS Dakar ที่คาดว่าจะเข้าประจำการและเดินทางถึงอิสราเอลในปี 2019 โดยเรือดำน้ำชั้น Dolphin ชุดที่2 จำนวน 3ลำหลังนี้เป็นเรือดำน้ำชุดแรกที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อน AIP(Air Independent Propulsion)

โฆษกกองทัพอิสราเอล พลจัตวา Moti Almoz กล่าวในแถลงการว่าการตัดสินใจที่จะจัดหาเรือดำน้ำใหม่ทดแทนเรือดำน้ำชั้น Dolphin 3ลำแรกนี้เป็นไปตามการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอิสราเอลที่ผ่านมา
ซึ่งมีความจำเป็นที่กองเรือดำน้ำอิสรเอลจะต้องถูกยกระดับขึ้น และการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ทดแทนจะต้องใช้การส่งมอบมากกว่า 10ปี
สถาความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอล(NSC: National Security Council) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้ออกแถลงการกล่าวว่าข้อตกลงเกี่ยวการจัดซื้อเรือดำน้ำตอนนี้อยู่ในส่วนของรัฐบาลเยอรมนีแล้ว
โดยผ่านการดำเนินการหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล นาย Benjamin Netanyahu ร้องขอต่อนายกรัฐมนตรีเยอรมนี นาง Angela Merkel เพื่อบรรลุการกำหนดข้อตกลงและงานเตรียมการร่วมซึ่งจะดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล

แถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติยังตอบโต้รายงานที่วุ่นวายของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลที่รายงานข่าวการตั้งคำถามถึงขั้นตอนการตัดสินใจเบื้องหลังการจัดหาเรือดำน้ำ ซึ่งมีการกล่าวชี้แจงดังนี้ว่า
"ความเป็นมืออาชีพ, ขั้นตอนการจัดการ โดยไม่มีการแทรกแซงจากภายนอก และทั้งหมดเป็นไปตามองค์ประกอบที่เป็นมืออาชีพของกระทรวงกลาโหม, กองทัพ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ"
ทั้งนี้สถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ถูกระงับแผนที่จะขยายกำลังกองเรือดำน้ำเป็น 9ลำ แต่ไม่ได้มีการคัดค้านในแผนการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ทดแทนเรือเก่า 3ลำ

เรือดำน้ำชั้น Dolphin กองทัพเรืออิสราเอลนั้นมีพื้นฐานพัฒนาจากเรือดำน้ำชั้น Type 209 ของบริษัท HDW ในเครือ ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) เยอรมนี ซึ่งมีการขยายแบบและดัดแปลงจนแตกต่างจากเรือ Type 209 ที่เยอรมนีสร้างส่งออกหลายประเทศเป็นอย่างมาก
โดย Dolphin1 3ลำแรกมีตัวเรือยาว 57.3m ระวางขับน้ำขณะดำใต้น้ำ 1,900tons ทำความเร็วได้ 20knots และ Dolphin2 3ลำหลังมีตัวเรือยาว 68.6m ระวางขับน้ำขณะดำใต้น้ำ 2,400tons ทำความเร็วได้ 25knots เป็นเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เยอรมนีสร้างหลังสงครามโลกครั้งที่2
เรือดำน้ำ Dolphin ดำได้ลึกสุดอย่างน้อย 350m มีกำลังพลประจำเรือ 35นาย เพิ่มเติมได้อีก 10นาย ระบบอาวุธมีท่อยิง Torpedo 533mm 6ท่อยิง และท่อยิง Torpedo 650mm 4ท่อยิง โดยเชื่อว่าสามารถทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยครับ