วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รัสเซียกำลังพัฒนาระบบอาวุธขั้นก้าวหน้าที่มีพื้นฐานจากหลักการทางกายภาพใหม่

Russia developing advanced weapons based on 'new physical principles'
Russian Defense Minister Sergei Shoigu
Russia's Defense Ministry press service/TASS
This year, this system’s resources were primarily aimed at ensuring the operation of the air and naval task forces of the Russian grouping in Syria
http://tass.com/defense/914563

รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย Sergei Shoigu กล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนว่า รัสเซียกำลังพัฒนาระบบอาวุธที่มีแนวโน้มว่าใช้พื้นฐานบนหลักการทางกายภาพใหม่
"คุณก็ทราบดีว่ามาตรการการวางแผนกำลังดำเนินไปภายใต้โครงการการปรับปรุงทางเทคนิคของกองทัพบกและกองทัพเรือ การแบ่งปันยุทโธปกรณ์ทางทหารสมัยใหม่ในกำลังรบเรากำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะเทียบเท่ามากกว่าร้อยละ50 ในสิ้นปี 2016
งานเชิงรุกกำลังดำเนินไปเพื่อสร้างระบบอาวุธที่มีแนวโน้มว่าจะใช้หลักการทางกายภาพใหม่ ระบบของการควบคุมกำลังทหารที่หลากหลายระดับกำลังถูกเพิ่มพูนขึ้น และปัญหาการคุ้มครองทางสังคมของเจ้าหน้าที่ประจำการจะได้รับการแก้ไขอย่างมีคุณภาพ"
รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวในการประชุมทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติในการปรับปรุงระบบการทำงานร่วมกันภายในระหว่างแต่ละภาคส่วน

รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าในปีนี้ทรัพยากรของระบบถูกมุ่งเน้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความมั่นใจให้กับกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศและทางเรือของรัสเซียที่ปฏิบัติการในซีเรีย
ในการนำโครงการมาใช้กับกำลังรบ, ติดตั้งอาวุธใหม่, และรวมถึงการให้ความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานในระดับภูมิภาคเพื่อการขจัดล้างสถานการณ์ฉุกเฉิน
"การทำงานของระบบนี้มีพื้นฐานโดยใช้แนวทางแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ก้าวหน้าที่สุดภายในประเทศ ความเป็นไปได้ที่มีอยู่ช่วยให้การจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อกองทัพของประเทศ และความเป็นผู้นำทางการเมือง และร่างของเหล่าทหารที่ควบคุมปฏิบัติการ" นาย Shoigu กล่าว
'หลักการทางกายภาพใหม่' เป็นคำศัพท์ทางความคิดที่จะเน้นย้ำว่าปัจจัยการทำลายล้ายของอาวุธนั้นมีพื้นฐานบนกระบวนการและปรากฎการณ์ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางทหารครับ