วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

นอร์เวย์จะจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8A Poseidon 5เครื่อง และอิสราเอลจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35 เพิ่ม 17เครื่อง

Norway to buy five new P-8A Poseidon maritime patrol aircraft
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-a-kjope-fem-nye-p-8a-poseidon-maritime-patruljefly/id2521783/

U.S. Navy’s P-8A Poseidon flying alongside Lockheed P-3 Orion(wikipedia.org)

รัฐบาลนอร์เวย์อนุมัติความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Boeing P-8A Poseidon จำนวน 5เครื่องจากสหรัฐฯ วงเงินราว 9,825 million Norwegian Kroner($1.15 billion) โดยคาดว่าจะได้รับมอบในช่วงปี 2021-2022
โดยรัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์ นาง Ine Marie Eriksen Soreide ให้รายละเอียดว่า P-8A จะถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนในมหาสมุทรน่านน้ำของนอร์เวย์เพื่อความมั่นคงทางทหารและความปลอดภัยของพลเรือนนอร์เวย์
ซึ่ง P-8A Poseidon นั้นติดตั้งระบบอาวุธโจมตีเรือผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำและอุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยสำหรับการลาดตระเวนทางทะเลและการลาดตระเวนตรวจการณ์ข่าวกรอง(ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)
ปัจจุบันกองทัพอากาศนอร์เวย์มีเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-3 Orion 6เครื่อง แบ่งเป็น P-3N 2เครื่อง(จัดหาในปี 1969) และ P-3C 4เครื่อง(จัดหาในปี 1989) ประจำการในฝูงบิน333 กองบิน133 สถานีอากาศยาน Andoya ทางตอนเหนือของประเทศ
และเครื่องบินสงคราม Eletronic แบบ DA-20 Jet Falcon 3เครื่อง(ดัดแปลงจาก Dassault Falcon 200) ประจำการในฝูงบิน717 กองบิน137 สถานีอากาศยาน Rygge ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่ง P-8A Poseidon ที่จะจัดหา 5เครื่องจะมาทดแทนอากาศยานทั้งสองแบบนี้ครับ

Israel to Acquire 17 More F-35s
TEL AVIV — Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his security cabinet on Sunday evening unanimously approved the purchase of another 17 F-35I fighters, boosting the strength of Israel’s stealth force to 50.
http://www.defensenews.com/articles/israel-to-acquire-17-additional-f-35s

วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอิสราเอล นาย Benjamin Netanyahu และคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35I Adir เพิ่มอีก 17เครื่อง
ตามรายงานสรุปที่แถลงจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่ได้มีการะบุว่าการจัดหานี้ใช้งบประมาณเท่าใด แต่มีแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมความั่นคงระบุว่าการจัดหามีวงเงินมากกว่า $2.5 billion ซึ่งรวมอุปกรณ์สนับสนุนด้วย
คณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้อนุมัติการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35(F-35A) ที่ผลิตโดย Lockheed Martin สหรัฐฯมาเป็นระยะที่3แล้ว โดยก่อนหน้านี้สภา Congress และหน่วยงานของรัฐบบาลสหรัฐฯได้อนุมัติความเป็นไปได้ในขาย F-35 ให้อิสราเอล 75เครื่อง
ซึ่งอิสราเอลได้สั่งจัดหา F-35I ชุดแรก 19เครื่องในปี 2010 วงเงิน $2.7 billion ที่ 2เครื่องแรกมีกำหนดจะส่งมอบให้อิสราเอลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตามด้วยการจัดหาชุดที่สอง 14เครื่องวงเงิน $2.82 billion ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015
การที่รัฐบาลอิสราเอลอนุมัติการจัดหา F-35I ชุดที่สามนี้จะทำให้จำนวน F-35I ของกองทัพอากาศอิสราเอลจะเพิ่มเป็นรวม 50เครื่องครับ