วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรือเดนมาร์กตั้งการจัดซื้ออาวุธปล่อยนำวิถี SM-2 เป็นความสำคัญเพื่อปรับปรุงการป้องกันขีปนาวุธของเรือฟริเกตชั้น Iver Huitfeldt

Royal Danish Navy sets SM-2 buy as priority, mulls frigate BMD upgrade
The Royal Danish Navy's three Iver Huitfeldt-class frigates. Fitting the ships with SM-2 medium-range missiles is the top procurement priority for the navy. Source: Royal Danish Navy
http://www.janes.com/article/65700/royal-danish-navy-sets-sm-2-buy-as-priority-mulls-frigate-bmd-upgrade

การระดมทุนเพื่อจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยการ Standard Missile-2 (SM-2) Block IIIA จำนวนหนึ่งสำหรือเรือฟริเกตชั้น Iver Huitfeldt เป็นความสำคัญลำดับสูงสุดของกองทัพเรือเดนมาร์ก
ตามที่เจ้าหน้าอาวุโสที่ประจำการให้ข้อมูลกับ Jane's ในการพูดบนเรือฟริเกชั้น Iver Huitfeldt คือ F362 HDMS Peter Willemoes ระหว่างการเยือนท่าเรือ Baltimore มลรัฐ Maryland สหรัฐฯ
นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเดนมาร์ก พลเรือตรี Frank Trojahn ยังชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจแผนเแนวทางการปรับปรุงการป้องกันขีปนาวุธ(BMD: Ballistic Missile Defence) จะมีขึ้นในปี 2018
ที่ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้กองทัพเรือเดนมาร์กยังไม่ได้มีการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถี SM-2 มาติดตั้งกับเรือฟริเกตชั้น Iver Huitfeldt แม้ว่าเรือจะมีขีดความสามารถรองรับก็ตาม

เรือฟริเกตชั้น Iver Huitfeldt มีความยาวเรือ 138.7m ระวางขับน้ำ 6,645tons ทั้ง 3ลำได้เข้าประจำการในกองทัพเรือเดนมาร์กช่วงเดือนมกราคม 2014 ถึงเดือนมีนาคม 2015 คือ F361 HDMS Iver Huitfeldt, F362 HDMS Peter Willemoes และ F362 HDMS Niels Juel
โดยบริษัท Thales Nederland เนเธอร์แลนด์ได้จัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ(AAWS: Anti Air Warfare System) ติดตั้งกับเรือชั้นนี้โดยทำงานร่วมกับระบบอุปกรณ์และอาวุธประจำเรือเช่น
Radar เอนกประสงค์แบบ APAR(Active Phased Array Multifunction Radar) ย่าน I/J-band, Radar ตรวจการณ์ SMART-L(Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting) ย่าน D-band, Sonar แบบ Atlas ASO 94 เยอรมนี, Radar ควบคุมการยิง Saab CEROS 200 สวีเดน และระบบอำนวยการรบ Terma C-Flex เดนมาร์ก
ระบบอาวุธปืนใหญ่เรือ OTO Melara 76/62mm, ระบบป้องกันยะยะประชิด CIWS ปืนใหญ่กล Oerlikon Millennium 35mm, อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon Block II และแท่นยิง Torpedo เบาแฝดสอง MU90
ทั้งยังติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง Mk41 VLS(Vertical Launching System) 8-cell รุ่นความลึก Strike 4ระบบ 32ท่อยิง ซึ่งรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Standard มีโรงเก็บและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท้ายเรือ

เช่นเดียวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ติดตั้งกับเรือฟริเกตป้องกันภัยทางอากาศและบัญชาการชั้น De Zeven Provinciën กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ และเรือฟริเกตป้องกันภัยทางอากาศชั้น F124 Sachsen กองทัพเรือเยอรมนี
Radar แบบ APAR มีขีดความสามารถในการโจมตีภัยคุกคามทางอากาศได้ต่อเนื่องพร้อมกันหลายเป้าหมายด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ semi-active radar homing แบบ RIM-162 ESSM(Evolved SeaSparrow Missile) และ SM-2 Block IIIA
ซึ่งอาวุธปล่อยนำวิถีทั้งสองแบบได้รับการปรับปรุงให้มีความเข้ากันได้กับระบบนำวิถี ICWI(Interrupted Continuous Wave Illumination) ที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ APAR radar
ในการฉายคลื่นแบบไม่ต่อเนื่องที่สับเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วไปยังหลายเป้าหมาย ทำให้สามารถจัดการพลังงานที่จำเป็นในการนำวิถีจรวดเข้าหาแต่ละเป้าหมายได้หลายๆเป้าพร้อมๆกันครับ