วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เกร็ดเรื่องเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.91 กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.91 Coastal Patrol Craft PGM 91 Royal Thai Navy
ที่มา:ภาพอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
https://th-th.facebook.com/prthainavy/posts/1352525864798766
https://th-th.facebook.com/prthainavy

จำได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้มีโอกาสอ่านบทความสัมภาษณ์บุคลากรในกองทัพเรือไทยที่เคยถวายงานโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.91 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นมีนายทหารเรือที่ทำงานในโครงการกราบทูลรายงานข้อวินิจฉัยแบบเรือ ต.91 ให้ในหลง ร.๙ ทรงทราบว่า "เรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ 19knots"
ในหลวง ร.๙ ท่านก็รับสั่งถามว่า "ทำไมช้าจัง"
นายทหารเรือผู้นั้นได้กราบทูลท่านว่า "นั่นเป็นข้อจำกัดของแบบเรือที่ทางเยอรมนีออกแบบมา"
ในหลวง ร.๙ ท่านจึงตรัสตอบว่า "ฝรั่งบอกแล้วต้องเชื่อด้วยหรือ"
แล้วท่านก็มีรับสั่งให้นายทหารเรือในโครงการไปดำเนินการออกแบบเรือใหม่ให้เรือ ต.๙๑ วิ่งได้เร็วขึ้น
ซึ่งเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ที่กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือไทยสร้างขึ้นมานั้นก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 25knots
ทรงพระเจริญ