วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือไทยฝึกการรับส่งสิ่งของทางดิ่งระหว่างเฮลิคอปเตอร์ H145M และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994

Thai Navy conducts first vertical replenishment exercises with H145M helicopter
The Royal Thai Navy (RTN) has conducted a series of vertical replenishment (VERTREP) trials with its new H145M helicopter.
The trials, conducted throughout December 2016 with the service's lead T 994-class coastal patrol craft
http://www.janes.com/article/66551/thai-navy-conducts-first-vertical-replenishment-exercises-with-h145m-helicopterวันที่ 16 ธ.ค. 59 ฝูงบิน 202 จัด ฮ.ลล.(EC645T2) ปฏิบัติการ Hoist Transfer ร่วมกับเรือ ต.994
เมื่อเรือ ต. ฝึก VERTREP เรือเล็กที่สุดเท่าที่เคยฝึกกับ ฮ.

เรือ ต.994 เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฝึกรับส่งสิ่งของทางดิ่งกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC645 T2 ระหว่างการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือยามฝั่ง ปีงบประมาณ 2560 
เพื่อขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ การรับส่งผู้ประสบภัย และการส่งกำลังบำรุงทางอากาศ เรือ ต.994 จึงดัดแปลงตัวเรือโดย รื้อโครงผ้าใบท้ายเรือ และทาสีจุดรับส่งสิ่งของทางดิ่งเพิ่มเติมตามมาตรฐานการปฏิบัติการการบิน 
รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเฮลิคอปเตอร์ไปฝึกรับส่งสิ่งของทางดิ่ง ณ ฝูงบิน 202 กองบิน 2 กบร.กร. 
การรับส่งสิ่งของกับเฮลิคอปเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดนี้ นับได้ว่าเรือ ต.994 เป็นเรือรบขนาดเกือบเล็กที่สุดที่เคยปฏิบัติการรับส่งสิ่งของทางดิ่งกับเฮลิคอปเตอร์

ขอบคุณภาพ และ ข้อมูล จาก ผบ.เรือ ต.994

By Admin ต้นปืน561

https://www.facebook.com/squadron202/
https://www.facebook.com/squadron202/posts/1862348593994249
https://www.facebook.com/NavyForLifePage/posts/1210238315680727
https://www.facebook.com/NavyForLifePage/

กองทัพเรือไทยได้ทำพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ ฮ.ลล.๖ Airbus Helicopters H145M(EC645 T2) เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙(2016)
ซึ่งได้มีการยอมรับทางเทคนิคของ ฮ.สองเครื่องแรกตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว ก่อนที่มีการส่งมอบเครื่องมาถึงไทยเมื่อเดือนกันยายน
โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนกองทัพเรือได้ทดสอบการปฏิบัติการของ ฮ.ลล.๖ H145M บนเรืออู่ยกพลขึ้นบก(LPD: Landing Platform Dock) ร.ล.อ่างทอง(ลำที่๓) (LPD-791 HTMS Angthong) และบนเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชุด ร.ล.นเรศวร คือ ร.ล.ตากสิน (FFG-422 HTMS Taksin) มาแล้วตามที่ได้เคยรายงานไป
การฝึกรับส่งสิ่งของทางดิ่ง(VERTREP: Vertical Replenishment)ในทะเลระหว่างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.994 กับ ฮ.H145M เมื่อกลางเดือนธันวาคมนี้
จึงเป็นการแสดงขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอากาศยานปีกหมุนเละเรือตรวจการณ์ขนาดเล็กของกองทัพเรือไทยครับ