วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือพม่าทำพิธีเข้าประจำการเรือคอร์เวต Stealth เรือช่วยรบ และยานผิวน้ำไร้คนขับใหม่Myanmar Navy Commissioned UMS Tabinshwehti 773 Stealth Corvette


Myanmar Navy Commissioned AP-01 Troop Carrier


Myanmar Navy Commissioned 6 new Landing Craft Mechanized(LCM) with BTR-3U 8x8 and PTL-02 6x6 105mmMyanmar Navy Unmanned Surface Vehicle(USV)

https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/1324652050910280
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/1324950090880476
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/
https://th-th.facebook.com/pages/Myanmar-Defence-Weapons/210114122377899

วันที่ 24 ธันวาคม 2016 ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพเรือพม่าปีที่ 69 กองทัพเรือพม่าได้ทำพิธีขึ้นระวางประจำการเรือรบและเรือช่วยรบที่สร้างเองในประเทศจำนวนหลายลำเช่น
เรือคอร์เวต Stealth UMS Tabinshwehti (พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้) 773 ซึ่งติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ครบแล้วเช่น
ปืนใหญ่เรือทรง Stealth ที่ลอกแบบ Oto Melara 76/62, ปืนใหญ่กลป้องกันระยะประชิด(CIWS: Close-In Weapon System)ทรง Stealth NG-18 จีน(ลอกแบบ AK-630 รัสเซีย),
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ C-802A, จรวดปราบเรือดำน้ำ5ท่อยิง Type 81 จีนสองแท่นยิง(ลอกแบบ RBU-12000 รัสเซีย) และแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ 6นัด(เหมือน Gibka รัสเซียที่เกาหลีเหนือลอกแบบอีกที)

เรือลำเลียงพล AP-01 UMS Chindwin ซึ่งมีแบบแผนเดียวกับเรือพยาบาล AH-02 ที่เข้าประจำการในปี 2015
เรือระบายพลขนาดกลาง(LCM) 6ลำ หมายเลข 1707, 1708, 1709, 17010, 1711 และ 1712 ซึ่งบรรทุกรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3U และรถหุ้มเกราะล้อยางติดปืนใหญ่รถถัง 105mm PTL-02 บนเรือ

และการสาธิตยานผิวน้ำไร้คนขับ MUSV-2 (USV: Unmanned Surface Vehicle) ที่น่าจะใช้เรือยางท้องแบน RHIB(Rigid Hull Inflatable Boat) ของ Sillinger ฝรั่งเศส
ที่ติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หาได้ในตลาดเปิด(อย่าง Saitek HOTAS) ซึ่งอาจจะสามารถติดอาวุธเช่นปืนกลได้

ตามที่พลเอกอาวุโส Min Aung Hlaing ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพพม่ากล่าวในพิธีว่า "การสร้างเรือรบบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองจะช่วยประหยัดเงินและเป็นประโยชน์ต่อพม่า"
การนำเรือรบ, เรือช่วยรบ และยานผิวน้ำไร้คนขับชุดใหม่เข้าประจำการดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือพม่าให้สูงขึ้นด้วยครับ