วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐบาลไทยอนุมัติแผนการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย

Thai government approves submarine procurement
http://www.janes.com/article/67207/thai-government-approves-submarine-procurement

Conventional Submarine model of China Shipbuilding Industry Corporation(CSIC) and China Shipbuilding & offshore International(CSOC) at Ship Tech.III 2016 (My Own Photo)

รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน ๑๓,๕๐๐ล้านบาท($383 million) เพื่อสนับสนุนกองทัพเรือไทยในแผนโครงการจัดหาเรือดำน้ำระยะที่๑ แบบ S26T จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑ลำแรกจาก ๓ลำ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนยันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคมที่ผ่านมา
ทาง Jane's เข้าใจว่าวงเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ถูกบรรจุรวมในงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ซึ่งอนุมัติโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช.ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว(2016)
นอกจากนี้คาดว่าจะมีการอนุมัติการจัดหาเรือดำน้ำลำที่๒ และลำที่๓ ตามมาภายหลัง ซึ่งโครงการจัดหาเรือดำน้ำทั้งหมด ๓ลำจะใช้วงเงินประมาณ ๓๖,๐๐๐ล้านบาท($1.02 billion)

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมไทยกล่าวว่ายังไม่ได้มีการเสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.แต่อย่างใด โดยอยู่ระหว่างที่กองทัพเรือจะจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อไป
ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมไทยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยว่า เพราะกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นมีเรือดำน้ำกันเกือบหมดแล้ว
และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนั้นมีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจ รวมถึงจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
ส่วนเรือดำน้ำลำที่๒ และลำที่๓นั้นก็มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามแผนงบประมาณผูกพัน ๑๑ปี เพราะมีเรือดำน้ำลำเดียวคงทำอะไรไม่ได้มาก ซึ่งเมื่อจัดหามาก็ต้องใช้งานได้ครับ