วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

รัสเซียเตรียมส่งออกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Buk-M3 และจะพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางยุคที่5

Russian defense contractor prepares Buk-M3 antiaircraft missile systems for exports
Buk missile system
Sergei Fadeichev/TAS
The developments of the company in the niche of medium-range antiaircraft missile systems have already been exported for half a century
http://tass.com/defense/926668

การเตรียมการสำหรับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง Buk-M3 รุ่นใหม่ในส่วนการส่งออกขายแก่ต่างประเทศและการกำหนดการอนุญาตส่งออกกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตามที่ Yuri Bely ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งการสร้างอุปกรณ์ Tikhomirov ให้ข้อมูลกับ TASS เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา Tikhomirov เป็นส่วนหนึ่งของ Almaz-Antey Group ผู้ผลิตระบบอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลของรัสเซียอย่าง S-300 และ S-400

"การพัฒนาของเราในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานพิสัยกลางที่มีความเฉพาะได้ประสบความสำเร็จในการส่งออกมาแล้วเป็นเวลาครึ่งศตวรรษ
เราหวังว่าสำหรับ Buk-M3 ซึ่งการกำหนดการอนุญาตส่งออกกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการ จะพบกับอนาคตที่สดใสในตลาดส่งออกต่างประเทศ"
นาย Bely กล่าวโดยระบุว่า ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานถูกแบ่งเป็นระบบพกพาได้ด้วยบุคคล, ระบบพิสัยใกล้, พิสัยกลาง และพิสัยไกล ซึ่งมีความซับซ้อนโดดเด่นตามคุณสมบัติทางเทคนิคและราคาของพวกมัน
"ความสนใจของลูกค้าต่างประเทศขึ้นกับทั้งภารกิจที่ต้องการจะทำให้สำเร็จและความเป็นไปได้ด้านงบประมาณ เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศของประเทศเราในทุกชั้นทั้งหมดนั้น ถือเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสำหรับตลาดนอกประเทศ" นาย Bely กล่าวครับ

Russia to develop 5th-generation medium-range anti-aircraft missile system
Air defense missile complex can be developed within 7-10 years, the developer told TASS
http://tass.com/defense/926693

Yuri Bely ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งการสร้างอุปกรณ์ Tikhomirov ยังข้อมูลกับ TASS อีกว่า ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานยุคที่5 ที่มีพื้นฐานจากอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง Buk จะถูกพัฒนาขึ้นใน 7-10ปีนี้
"ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบวิทยาการขั้นสูงที่ซับซ้อน ซึ่งแสดงถึงการสร้างระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาสยานพิสัยกลางยุคที่นั้น อาจจะต้องเวลา 7-10ปีขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ที่เอื้ออำนวย" เขากล่าว
หลักการตัดสินใจนั้นได้มีขึ้นแล้วในการดำเนินงานกับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีตระกูล Buk โดยไม่ได้มีการรอการสั่งการทางเทคนิคอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย นาย Bely ยังกล่าวเพิ่มว่า Almaz-Antey จะดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้วยงบประมาณภายในของตนเอง

"ระบบใหม่นี้คาดว่าจะรวมการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนการต่อต้านการถูกรบกวนสัญญาณ(Jamming) และความอยู่รอด, ขีดความสามารถการรบแบบหุ่นยนต์อัตโมัติ, พิสัยตรวจจับและการทำลายที่ไกลขึ้น
และบูรณาการอย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นอย่างครบวงจร หรือในอีกความหมายหนึ่งคือการการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบควบคุมเครื่อข่ายการรบ(Network Centric)" นาย Bely กล่าวครับ