วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศสหรัฐฯออกเอกสารขอข้อเสนอสำหรับอาวุธ Laser ของเครื่องบินขับไล่

USAF issues RFP for fighter aircraft laser weapon
Artist's concept of Northrop Grumman's Next-Generation Air Dominance fighter using a laser to destroy incoming missiles. Source: Northrop Grumman
http://www.janes.com/article/66748/usaf-issues-rfp-for-fighter-aircraft-laser-weapon

กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: United States Air Force) ได้ออกเอกสารขอข้อเสนอ(RFP: Request for Proposals) ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในส่วนระบบป้องกันตนเอง Laser สำหรับอากาศยานรบทางยุทธวิธี
เอกสารขอข้อเสนอที่ออกโดยห้องวิจัยพัฒนากองทัพอากาศ, คณะกรรมการพลังงานตรง, แผนก Laser(AFRL/RDL: Air Force Research Laboratory, Directed Energy Directorate, Laser Division) บน Website Federal Business Opportunities (FedBizOpps) วันที่ 5 มกราคมนั้น
เป็นการค้นหาข้อเสนอวิจัยสำหรับการนำเข้าประจำการของโครงการ Laser Advancements for Next-generation Compact Environments(LANCE) ซึ่งเป็นการบูรณาการนำอาวุธ Laser ป้องกันตนเองติดตั้งกับอากาศยานขนาดเครื่องบินขับไล่ในปัจจุบันและอนาคต

"วัตถุประสงค์ของโครงการ LANCE คือการดำเนินการวิจัยและพัฒนากิจกรรมที่จำเป็นในการออกแบบ, ประดิษฐ์, และส่งมอบความน่าเชื่อถือ ของอาวุธ Laser พลังงานสูงที่ทนทาน(ด้วยคุณภาพลำแสงที่ยอดเยี่ยม และมีขนาดกะทัดรัด)
เพื่อบูรณาการเข้ากับโครงสร้างการผสานรวมอากาศพลศาสตร์สำหรับใช้ระหว่างการทดสอบการบินบนอากาศยานทางยุทธวิธีสำหรับการวิจัยระบบป้องกันตนเองขั้นที่สอง
ของโครงการ Self-protect High Energy Laser Demonstrator(SHiELD) Advanced Technology Demonstration(ATD)" เอกสารชักชวนกล่าว

ในขั้นนี้ AFRL/RDL กำลังค้นหาแนวทางด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของวิทยาการ Laser ล้ำยุคขั้นก้าวหน้า เพื่อสาธิตสมรรถนะ และการประเมินอุปกรณ์ปฏิบัติการที่กะทัดรัด, ทนทาน
ของอาวุธ Laser พลังงานสูงในทุกรูปทรงของภัยคุกคามที่เป็นไปได้ที่เข้ามาบนอากาศยานรบทางยุทธวิธีที่ทำการบินในย่านเข้าใกล้ความเร็วเสียงจนถึงความเป็นไปได้ในย่านความเร็วเหนือเสียง
ขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาได้รวมการวิจัย, ออกแแบบ, ประดิษฐ์, และเอกสารของระบบย่อย Laser ที่ติดเข้ากับขนาดที่ต้องการและมวลที่จำกัดของโครงสร้างการผสานรวมอากาศพลศาสตร์ของ SHiELD
Laser จะถูกบรรจุเข้ากับกระเปาะที่ทำการบินในย่านความเร็วเหนือเสียงเมื่อติดตั้งอากาศยานได้ ที่จะพัฒนาภายใต้สัญญาชื่อ Laser Pod Research and Development(LPRD)

ตามที่บันทึกโดย AFRL/RDL รัฐบาลสหรัฐฯได้คาดการณ์ความพยายามเพื่อเข้าใกล้สองขั้นตอนสำหรับโครงการ SHiELD ATD
ขั้นแรกประกอบด้วยการทดสอบพลังานต่ำและการสาธิตสมรรถนะของระบบย่อยการควบคุมลำแสง(BCS: Beam Control Subsystem) และระบบย่อยสนับสนุน Laser อื่นๆในย่านความเร็วเข้าใกล้เสียง
และการเก็บข้อมูลผลกระทบด้านอากาศพลศาสตร์ภายใต้สภาวะการบินย่านความเร็วเหนือเสียงสำหรับประสิทธิผลของ Laser ต่อเป้าหมายครับ