วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศสหรัฐฯมองหาระเบิดขนาด 500lbs ที่สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้สำหรับเครื่องบินขับไล่ F-35

USAF seeks interim 500 lb bomb with moving target capability for F-35
An F-35A, at Edwards AFB, California, is pictured with the F-35 Systems Development and Demonstration Weapons Suite the aircraft is designed to carry.
The USAF now wants to add an interim 500 lb-class bomb with a moving target capability. Source: Edwards AFB
http://www.janes.com/article/67679/usaf-seeks-interim-500-lb-bomb-with-moving-target-capability-for-f-35

กองทัพอากาศสหรัฐฯ(USAF: United States Air Force) กำลังมองหาระเบิดนำวิถีขั้นระยะระหว่างกาลใหม่ขนาด 500lbs ที่สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้สำหรับเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter(JSF)
แหล่งข่าวที่กล่าวมานี้ถูกแสดงใน Website Federal Business Opportunities เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ในการเรียกข้อมูลจากอุตสาหกรรมในสหรัฐฯเฉพาะสำหรับอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง(PGM: Precision-Guided Munition) ที่ไม่ได้อยู่ในขั้นการพัฒนา
ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งใช้กับเครื่องบินขับไล่ F-35A ได้ ตามการคาดการณ์ล่วงหน้าของเอกสารขอข้อเสนอ(RFP: Request for Proposals)

ตามบันทึกในเอกสารขอข้อมูล(RFI: Request for Information) ของกองบัญชาการการรบทางอากาศ(ACC: Air Combat Command) อาวุธจำนวนขั้นต้น 400นัดจะถูกจัดหาจากความต้องการในจำนวนคลังทั้งหมด 1,200นัด
สัญญาแรกคาดว่าจะมีการลงนามในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2017 โดยการส่งมอบการสั่งซื้อขั้นต้นจะเริ่มหลังจากวันที่ลงนามจัดหาไม่เกิน 6เดือน
"ในการตอบสนองต่อกองบัญชาการการบทางอากาศ ตามความต้องการขีดความสามารถตอบโต้ฉับพลัน(QRC: Quick Reaction Capability) กองทัพอากาศสหรัฐฯกำลังมองหาระยะเวลาที่สำคัญ
ทางเลือกขั้นระยะเพื่อเพิ่มระเบิดนำวิถีขนาด 500lbs ที่สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่และมีความคล่องแคล่วทางการบินได้ ที่มีความเข้ากันได้ทางกลไก, ทางไฟฟ้า และทางชุดคำสั่ง กับ F-35 Block 3F Operational Flight Program(OFP)
ระเบิดจะต้องเดินทางพุ่งชนเป้าหมายโดนตลอดตามการตั้งทิศทางคงที่ที่ความเร็วทางการมากกว่า 70mph และเป้าหมายที่คล่องแคล่วในช่วงดำเนินท่าทางการบิน +-2G ที่ความเร็ว 40mph ขึ้นไป
ขีดความสามารถดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับกำหนดการวางกำลังในปัจจุบันของ F-35 Block 3F คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2018" เอกสาร RFI ระบุ ซึ่งการตอบรับจะต้องไม่เกินหลังเวลา 15:00 ตามมาตรฐานเวลา CDT(Central Daylight Time) ของวันที่ 12 มีนาคม

F-35A มีความพร้อมในการใช้งานระเบิดนำวิถี Laser Raytheon GBU-12 ขนาด 500lbs และระเบิดนำวิถีดาวเทียม GBU-38 JDAM(Joint Direct Attack Munition) ขนาด 500lbs แล้ว แต่ระบบอาวุธดังกล่าวไม่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้
ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นได้สำหรับความต้องการมีเช่น Boeing GBU-54/B Laser JDAM ซึ่งมีพื้นฐานจากระเบิดธรรมดา MK 82 หรือ BLU-111 ขนาด 500lbs
เช่นเดียวกับ Lockheed Martin Dual Mode Plus LGB ซึ่งเป็นชุดประกอบติดตั้งกับระเบิดธรรมดา MK 82 หรือ BLU-111 ครับ