วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟิลิปปินส์สนใจจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV

Philippines interested to purchase military equipment from China including UAVs.
Chinese-made UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) at Zhuhai Air Show (Copyright Army Recognition)
http://armyrecognition.com/february_2017_global_defense_security_army_news_industry/philippines_interested_to_purchase_military_equipment_from_china_including_uavs_11202171.html

ฟิลิปปินส์ได้ส่งข้อเสนอต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงรายงานอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง โดยหวังว่ารัฐบาลจีนจะสามารถอนุมัติการสนับสนุนการจัดหาอาวุธวงเงิน $14 million ให้ฟิลิปปินส์ได้
ตามที่รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ Delfin Lorenzana กล่าวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใน website Rappler.com

รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ยังได้เปิดเผยความต้องการจัดซื้อเพิ่มเติมวงเงิน $500 million สำหรับอาวุธจีนที่รวมถึงอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง, เรือ และอากาศยานไร้คนขับ(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)
รัฐมนตรี Lorenzana กล่าวว่าเขาได้ส่งรายการดังกล่าวให้ทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ Zhao Jianhua เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ถ้าทางด้านจีนอนุมัติงบประมาณให้ ตัวแทนของรัฐบาลฟิลิปปินส์จะเดินทางไปจีน
"เรายังไม่ได้ไปที่นั่น(เพื่อส่งตัวแทน)เพราะเราพึ่งจะส่งรายการให้พวกเขา, ดัวนั้นถ้าพวกเขาสามารถจัดส่งยุทโธปกรณ์ได้ เมื่อนั้นเราถึงจะไป" รัฐมนตรี Lorenzana กล่าว
เมื่อถามถึงรายการความต้องการที่ร่วมถึงอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง Lorenzana กล่าวว่า "ใช่ เราถามถึงสำหรับหลายๆอย่าง ทั้งเรือ Drone"

แต่รายงานดังกล่าวในช่วงหลังนั้น Lorenzana กล่าวว่าอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงนั้นอยู่ในรายการอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ครอบคลุมส่วนการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงิน $500 million ไม่ใช่การขออนุมัติในวงเงิน $14 million
ตามรายงานเขาระบุว่าฟิลิปปินส์ได้ร้องขออาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง ไม่ใช่อาวุธปล่อยนำวิถีซึ่งมี"ความซับซ้อน" มากกว่า อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงเป็นระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียมที่ออกแบบมาสำหรับโจมตีเป้าหมายเฉพาะ
ซึ่งรัฐมนตรี Lorenzana กล่าวว่า อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงจะ "ลด" จำนวนความสูญเสียลง เมื่อเทียบกับการใช้ระเบิดธรรมดาไม่นำวิถีครับ