วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพเปิดเผยความเป็นไปได้ที่จีนกำลังพัฒนารถรบทหารราบสายพานแบบใหม่

Image shows possible new Chinese infantry fighting vehicle
An image of a possible next-generation Chinese IFV (front) emerged in Chinese online forums in early February. Source: Via CJDBY web page
http://www.janes.com/article/68327/image-shows-possible-new-chinese-infantry-fighting-vehicle

ภาพที่เผยแพร่ใน Online Forum website CJDBY จีนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแสดงสิ่งที่ปรากฎว่าจะเป็นรถรบทหารราบยุคใหม่(IFV: Infantry Fighting Vehicle)ของจีน ซึ่งมีรถแคร่ฐานแบบใหม่ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ด้านหน้าตัวถังรถ และเป็นไปได้ว่าใช้ป้อมปืนแบบไร้คนบังคับ
ถ้านี่เป็นรถรบทหารราบต้นแบบใหม่จริงก็น่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ที่จะมาแทนรถรบทหารราบสายพาน ZBD-04 หรือภายหลังคือ ZBD-04A ที่ผลิตโดย China North Industries Corporation หรือ NORINCO สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประจำการในกองทัพบกปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAGF: People's Liberation Army Ground Forces)

เหมือนรถรบทหารราบ ZBD-04/ZDB-04A รถรบทหารราบใหม่นี้มีรถแคร่ฐานที่ใช้ล้อกดสายพาน 6ล้อและปรากฎว่าติดตั้งเครื่องยนต์ที่ด้านหน้าตัวถังรถ แต่ก็มีความแตกต่างกันหลายจุดเช่นตัวรถความลาดชันไปด้านหน้าน้อยกว่า
รถต้นแบบนี้ยังติดตั้งป้อมปืนที่ส่วนท้ายของรถเมื่อเปรียบเทียบกับ ZBD-04 ที่ใช้ป้อมปืนแบบมีพลประจำป้อมกลางตัวรถติดปืนใหญ่ลำกล้องเกลียว 100mm และปืนใหญ่กล 30mm
การติดตั้งป้อมปืนที่ท้ายรถนี้ยิ่งทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าป้อมปืนใหม่ของจีนนี้จะเป็นแบบไร้คนบังคับ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการบรรทุกกำลังพลขึ้นลงด้านท้ายของรถ
ข้อมูลที่ไม่ยืนยันจากสื่อจีนรายงานข้อสังเกตุว่ารถรบทหารราบจีนใหม่นี้อาจจะจะติดตั้งปืนใหญ่กลใหม่ใหม่ ซึ่งใช้กระสุนแบบหัวกระสุนบรรจุในปลอกกระสุนแบบกล้องล้อมรอบด้วยดินส่งทั้งนัด(CTA: Cased Telescoped Ammunition)

Close-up of the remote-controlled turret armed with a NORINCO 40 mm CTWS showing the two stabilised sighting systems. (Christopher F Foss)
http://www.janes.com/article/65100/airshow-china-2016-norinco-lifts-lid-on-40-mm-case-telescoped-weapon

ในงาน Zhuhai Airshow 2016 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว NORINCO ได้เปิดเผยการพัฒนาและทดสอบระบบอาวุธปืนใหญ่กลกระสุนแบบปลอกกล้อง(CTWS: Case Telescoped Weapon System) ขนาด 40mm และกลุ่มชุดกระสุนที่ใช้ร่วมกัน
Jane's ได้รายงานในขณะนั้นว่าปืนใหญ่กล CTWS 40mm จีนนี้สามารถปรับการยิงได้ระหว่าง 100นัดต่อนาที และ 200นัดต่อนาที และมีกระสุนสองแบบที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานร่วมกัน แบบแรกกระสุนระบิดแรงสูง(HE:High Explosive) แบบ CS/BTE3 ความเร็วต้น 1,000m/s
แบบที่สองกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบมีครีบทรงตัว(APFSDS: Armour Piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot) แบบ CS/BAA3 ความเร็วต้น 1,450m/s สามาาถเจาะเกราะเหล็กกล้า RHA(Rolled Homogenous Armour) ได้หนา 130mm ที่ระยะ 1,000m ครับ