วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือพม่าจะจัดหา Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ Shyena อินเดีย

Indian sonars for Kilo;Myanmar orders Indian torpedo
http://www.theweek.in/news/india/indian-sonars-for-kilo-myanmar-orders-indian-torpedo.html
India steps up supply of military equipment to Myanmar to counter China - Times of India
http://timesofindia.indiatimes.com/india/india-steps-up-supply-of-military-equipment-to-myanmar-to-counter-china/articleshow/57815200.cms


Indian Advanced Light Torpedo(TAL) Shyena

ระหว่างการแถลงการรับมอบระบบ Sonar แบบ Ushus-II ที่พัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมอินเดีย(DRDO: Defence Research and Development Organisation) สำหรับการปรับปรุงเรือดำน้ำ Project 877EKM ชั้น Sindhughosh จำนวน 5ลำของกองทัพเรืออินเดียนั้น
รัฐมนตรีกลาโหมอินเดีย Arun Jaitley ยังได้ประกาศความสำเร็จอีกประการของภาคการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของอินเดียว่า กองทัพพม่าได้สั่งจัดหา Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำแบบ Shyena ที่อินเดียพัฒนาเองในประเทศวงเงินประมาณ $37.9 million

Shyena เป็น Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำขนาด 324mm ยาว 2.75m หนัก 220kg หัวรบหนัก 50kg มีระยะยิง 7km ด้วยความเร็ว 33knots และใช้ดำโจมตีเป้าหมายได้ลึกสุด 540m สามารถทำการยิงได้จากทั้งเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่เริ่มต้นโดยห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยีอินเดีย(NSTL: Naval Science and Technological Laboratory) ภายใต้ชื่อโครงการ Advanced Experimental Torpedo(TAE) และ Advanced Light Torpedo(TAL) ตั้งแต่ปี 1990s
และเข้าประจำการในกองทัพเรืออินเดียในเดือนมีนาคม 2012 มีสายการผลิตโดย Bharat Dynamics Limited และ Larsen & ToubroMyanmar Navy ships (UMS Anawratha, UMS Bayinnaung and other) firing anti-submarine rocket and depth charge for Anti-Submarine Warfare during Exercise Sea Shield 2016(https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/)

ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดการจัดหา Torpedo เบา Shyena ว่ากองทัพเรือพม่าจะนำมาติดตั้งกับเรือผิวน้ำหรือระบบอื่น โดยปัจจุบันเรือรบผิวน้ำของพม่าที่มีขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำส่วนใหญ่จะติดตั้งจรวดปราบเรือดำน้ำแบบ RBU-1200 รัสเซียหรือ Type 81 จีน และระเบิดลึก
เช่น เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชั้น Type 037 Hainan ที่จัดหาจากจีน 10ลำ(จมไป 1ลำจากพายุปี 2008) และเรือฟริเกตชั้น Type 053H1 Jianghu-II 2ลำ(F22 UMS Mahar Bandoola และ F23 UMS Mahar Thiha Thura)ที่จัดหาจากจีนเช่นกัน
รวมถึงเรือรบที่พม่าสร้างเองในประเทศทั้ง เรือคอร์เวตชั้น Anawratha 2ลำ(UMS Anawratha 771 และ UMS Bayinnaung 772)  เรือคอร์เวต Stealth UMS Tabinshwehti 773 1ลำ เรือฟริเกตชั้น F11 UMS Aung Zeya 1ลำ และเรือฟริเกต Stealth ชั้น Kyan Sittha 2ลำ (F12 UMS Kyansittha และ F14 UMS Sinbyushin) เป็นต้น

ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ากองทัพเรือพม่าได้จัดหา Torpedo เบาปราเรือดำน้ำแบบอื่นอย่าง Yu-7 จีนมาแล้วหรือไม่ โดยการจัดหา Torpedo เบา Shyena จากอินเดียนั้นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำสงครามปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือพม่าให้สูงขึ้น
ซึ่งอินเดียก็ต้องการจะเสนอการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนให้กับพม่ามากขึ้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร และคานอำนาจกับจีนซึ่งพม่ามีความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงทางทหารกับจีนใกล้ชิดมาก่อนอยู่แล้วครับ