วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือไทยจัดหาเครื่องฝึกจำลองทางเรือแบบเครือข่ายใหม่จาก Rheinmetall เยอรมนี

Rheinmetall to supply Royal Thai Navy with state-of-the-art training facility 
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/latest_news/index_13312.php


Rheinmetall's Submarine Command Team Trainer at Submarine Squadron Headquarter, Fleet Command, Royal Thai Navy(https://www.facebook.com/Submarine-Squadron-กองเรือดำน้ำ-กองเรือยุทธการ-222887361082619/)

กองทัพเรือไทยขยายขีดความสามารถการฝึกทางเรือเป็นเครือข่ายด้วยการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสงครามทางเรือ NWTS (Naval Warfare Training Simulator) จากบริษัท Rheinmetall เยอรมนี
การจัดหาวงเงินกว่าล้านยูโร(several million euros) ได้รวมถึงการก่อสร้างศูนย์ฝึกใหม่ซึ่งรวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กำหนดการการจัดตั้งระบบเครื่องฝึกจำลองเข้าสู่การปฏิบัติงานจะมีขึ้นในไตรมาสที่สามปี พ.ศ.๒๕๖๒(2019)

ระบบเครื่องฝึกจำลอง NWTS ของกองทัพเรือไทยมีพื้นฐานระบบฝึกทางยุทธวิธี ASTT(Action Speed Tactical Trainer) ของ Rheinmetall ซึ่งจะถูกไปใช้ในการฝึกกำลังพลของกองทัพเรือไทยในหลายรูปแบบการจำลองสถานการณ์การรบทางเรือ
เช่น การปฏิบัติการผิวน้ำ, เป้าหมายทางอากาศและใต้น้ำ และปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิด โดย Rheinmetall ได้วางความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกส่วนของระบบจำลองทางทะเล ซึ่งกองทัพเรือทั่วโลกได้ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ
นอกจากนี้ Rheinmetall ยังได้ทดลองและทดสอบชุดคำสั่งสภาพแวดล้อมสังเคราะห์ทางเรือขั้นก้าวหน้า ANSE(Advanced Naval Synthetic Environment) จะนำเข้าสู่การเล่นในการสร้างสถานการณ์จำลองได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ระบบฝึกจำลอง NWTS ใหม่นี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบของ Rheinmetall สองระบบที่กองทัพเรือไทยมีในปัจจุบันที่มีตั้งห่างกันแต่ได้เชื่อมโยงในการฝึกเป็นเครือข่ายร่วมกันผ่านสาย Fiber Optic
ทั้งระบบเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ SCTT(Submarine Command Team Trainer) ที่จัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014) และระบบเครื่องฝึกจำลองสงครามปราบเรือดำน้ำ ASWS(Anti-Submarine Warfare Simulator) ที่จัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011)
ขีดความสามารถในการเชื่อมโยงการฝึกเป็นเครือข่ายนี้ได้มอบศักยภาพของสูงยิ่งในการสร้างสถานการณ์ฝึกจำลองใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนและสมจริงในทั้งสามระบบการฝึก ทั้งเป็นการย้ำถึงความเป็นผู้นำในด้านระบบการฝึกและการจำลองของ Rheinmetall ครับ