วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Antey รัสเซียจะได้รับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน Kalibr ในปี 2025

Russian submarines to be equipped with Kalibr missiles by 2025
Yury Smitiuk/TASS
Certain onboard equipment will be modernized as well
http://tass.com/defense/949667

กระทรวงกลาโหมรัสเซียมีแผนที่จะปรับปรุงความทันสมัยให้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนชั้น Project 949A Antey(NATO กำหนดรหัสชั้น Oscar-II) ทั้ง 4ลำของกองเรือแปซิฟิค กองทัพเรือรัสเซียในปี 2025
โดยการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน Kalibr(NATO กำหนดรหัส SS-N-27 Sizzler) ตามที่รองรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย Yuri Borisov กล่าวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ระหว่างการเยี่ยมชมอู่ต่อเรือ Zvezda ในภาคตะวันออกไกล
"เราวางแผนการปรับปรุงความทันสมัยของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เอนกประสงค์ชั้น Project 949 อาวุธปล่อยนำวิถีแบบ Granit ที่ล้าสมัยจะถูกแทนที่ด้วยอาวุธปล่อยนำวิถี Kalibr ซึ่งได้พิสูจน์ตนเองเป็นอย่างดีแล้ว เช่นที่การรบในซีเรีย" เขากล่าว

นอกจากนี้ระบบอุปกรณ์บนเรือจะได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย "ในข้อเท็จจริงเรือดำน้ำเก่าจะมีคุณลักษณะใหม่ การทำงานนี้ดำเนินภายใต้แผนโครงการของรัฐปัจจุบัน เรือดำน้ำ K-132 Irkutsk ได้ถูกปรับปรุงแล้วและดำเนินต่อไปถึงปี 2021
ขณะนี้เราพิจารณาการปรับปรุงเรือดำน้ำที่เหลือกอีก 3ลำ(K-456 Tver, K-186 Omsk และ K-150 Tomsk) ภายใต้แผนโครงการรัฐในอนาคตสำหรับปี 2018-2025
อู่ต่อเรือจะสร้างชุดเรือที่รวมถึงการพัฒนาส่วนตอนบนของอู่สำหรับเรือขนส่งก๊าซหรือเรือแบบอื่นๆ เรายังมีแผนที่จะใช้อู่ต่อเรือสำหรับความเป็นไปได้ในการสร้างเรือระวางขับน้ำสูงมากสำหรับกองเรือช่วยรบของกระทรวงกลาโหม" รองรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าว

อาวุธปล่อยนำวิถีร่อนรุ่นโจมตีภาคพื้นดินตระกูล Kalibr ถูกใช้ยิงโจมตีเป้าหมายในซีเรียระหว่างปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายโดยกองทัพเรือรัสเซียในการสนับสนุนกองทัพรัฐบาลซีเรีย
เรือที่ใช้ยิงอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน Kalibr มีเช่น เรือฟริเกตชั้น Project 11356 Admiral Grigorovich, เรือฟริเกตชั้น Project 11661K Gepard, เรือคอร์เวตชั้น Project 21631 Buyan-M และเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Project 636.3 Varshavyanka(NATO กำหนดรหัส Improved Kilo)
ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้การปรับปรุงเรือของกองทัพเรือรัสเซียอีกหลายลำเช่นเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov จะได้รับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน Kalibr ด้วยครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/04/admiral-kuznetsov-kalibr.html)