วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

BAE Systems ตั้งเป้าเสนอรถรบทหารราบ CV90 ให้กองทัพบกเชค

BAE Systems takes aim at Czech Army requirement with CV90
BAE Systems Hägglunds has integrated a Kongsberg MCT-30 unmanned turret on the CV90, displaying it for the first time at IDET 2017. Source: Shaun Connors
http://www.janes.com/article/71211/bae-systems-takes-aim-at-czech-army-requirement-with-cv90

In response to customer demands we have designed a vehicle for specific missions and customer requirements: BAE Systems Hägglunds CV90 Czech


http://www.baesystems.com/en/multimedia

บริษัท BAE Systems Hägglunds สวีเดน/สหราชอาณาจักร ได้จัดแสดงรถตัวอย่างสองคันของรถรบทหารราบ CV90 IFV(Combat Vehicle 90 Infantry Fighting Vehicle) ซึ่งหนึ่งคันนั้นติดตั้งป้อมปืนไร้คนประจำป้อมเป็นครั้งแรกในงานแสดงอาวุธ IDET 2017 ที่ Brno สาธาณรัฐเชค
รถต้นแบบตัวอย่างคันหนึ่งได้ติดตั้งป้อมปืนแบบ Kongsberg MCT-30 นอร์เวย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งป้อมปืนไร้พลประจำป้อมกับรถแคร่ฐาน CV90 เป็นตัวเลือกหนึ่งเพื่อรองรับกำลังพลและการจัดเก็บภายในตัวรถเพิ่มเติม

พื้นฐานของรถรบทหารราบสายพาน CV90 ตัวรถแคร่ฐานเป็นเหล็กกล้าเชื่อมล้วนทั้งคันแบบยกขึ้นเล็กน้อย ติดตั้งกล้องตาเรือเพื่อเพิ่มการหยั่งรู้สถานการณ์ของพลยิงและผู้บังคับการรถ เป็นที่เข้าใจว่าป้อมปืนไร้พลประจำป้อมแบบอื่นสามารถนำมาติดได้ตามความต้องการ
รถรบทหารราบ CV90 ที่แสดงทั้งสองคันเป็นระบบรุ่น Mk III ที่ติดตั้งสายพานหุ้มยางของ Soucy International แคนาดา โดยเป็นที่เข้าว่ากองทัพเชคมีความสนใจเป็นการเฉพาะกับสายพานตราอักษรนี้

รถตัวอย่างทั้งแบบใช้ปืนแบบมีพลประจำและป้อมปืนไร้พลประจำป้อมต่างติดตั้งปืนใหญ่กล Orbital ATK Armament Systems Mk44 สหรัฐฯขนาด 30mm และปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62mm
ซึ่งปืนใหญ่กลรุ่นนี้ได้ถูกเลือกใช้โดยผู้ใช้งานปัจจุบันของ CV90 ราวร้อยละ30 และก็เป็นที่เข้าใจเช่นกันว่านี้เป็นอีกความสนใจเฉพาะของกองทัพบกเชค โดยป้อมปืนแบบมีพลประจำนั้นมีคุณสมบัติแบบเดียวกับที่ใช้กับรถรบทหารราบสายพาน CV9030N กองทัพบกนอร์เวย์ในปัจจุบัน

CV90CZ ยังคงมีพลประจำรถ 3นายคือ พลขับ, พลยิง และ ผบ.รถ เช่นดิม บวกกับทหารราบอีก 8นายทั้งสองรุ่น จำนวนกระสุนประจำรถยังคงมีความใกล้เคียงกับแบบพื้นฐานคือราว 300นัดสำหรับปืนใหญ่กลหลัก
Jane's เข้าใจว่าน้ำหนักรถโดยรวมของทั้งสองรุ่นยังคงมีความใกล้เคียงกันถ้าเปรียบเทียบกับระดับเกราะป้องกันที่เท่ากัน

แม้ว่ารายละเอียดทางเทคนิคความต้องการจะยังไม่ถูกเปิดเผยตอนนี้ ทาง BAE Systems Hägglunds ตั้งเป้าชัดเจนว่าจะส่ง CV90 เข้าแข่งขันในโครงการจัดหารถรบทหารราบใหม่ของกองทัพบกเชคเพื่อทดแทนรถรบทหาราบ BMP-2 รัสเซียเก่า
โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2016 BAE Systems Hägglunds ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท VOP CZ สาธารณรัฐเชคในการเสนอ CV90 เพื่อให้ตรงความต้องการของกองทัพบกเชคที่คาดว่าจะอยู่ในกรอบเวลาราวปี 2020-2025 ครับ