วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กองทัพเรือสหรัฐฯและกองทัพเรือไทยร่วมฝึกผสม CARAT 2017 และ Guardian Sea 2017

USN further enhances military engagements in Asia Pacific at 'CARAT' 2017
USS Sterett in an exercise with of RSS Intrepid, HTMS Naresuan, and USS Coronado at 'CARAT' 2017. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/70920/usn-further-enhances-military-engagements-in-asia-pacific-at-carat-2017


US Navy SSN-722 USS Key West and DDG-104 USS Sterett with Royal Thai Navy FFG-421 HTMS Naresuan and FS-533 HTMS Longlom during Guardian Sea 2017
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1538777196173631Royal Australian Navy FFH 155 HMAS Ballarat and Royal Thai Navy FSG-442 HTMS Sukhothai during Passex of AUSTHAI 2017
https://www.facebook.com/NavyForLifePage/posts/1348918068479417

พาชมเรือรบเทคโนโลยีล่องหน USS Coronado Combat ship ชมความทันสมัยในการออกแบบพร้อมเขี้ยวเล็บสำคัญที่ติดตั้งบนเรือ ในโอกาสที่เรือลำนี้ได้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าร่วมการฝึก CARAT 2017

ตามนโยบายการเพิ่มการกระชับความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กองทัพเรือสหรัฐฯ(US Navy) ได้ร่วมการดำเนินชุดการฝึกทางเรือ Cooperation Afloat Readiness and Training(CARAT) รูปแบบใหม่
โดยรวมการฝึกพหุภาคีทำให้การฝึกมีความซับซ้อนมากขึ้น การฝึกผสมทางเรือ CARAT 2017 ที่เป็นปีที่ 23แล้วนั้น เป็นครั้งแรกที่มีการฝึกร่วมผสมในระดับพหุภาคีระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ และกองทัพเรือไทย

การฝึก CARAT 2017 ที่ทะเลจีนใต้เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น กองทัพเรือสหรัฐฯได้ส่งเรือพิฆาตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Arleigh burke คือ DDG-104 USS Sterett และเรือ Littoral Combat Ship ชั้น Independence คือ LCS-4 USS Coronado
ร่วมการฝึกกับกองทัพเรือสิงคโปร์(RSN: Republic of Singapore Navy)ที่ส่งเรือฟริเกตอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Formidable คือ RSS Intrepid(69) และกองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy)ที่ส่งเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชุด ร.ล.นเรศวร คือ ร.ล.นเรศวร

การฝึก CARAT 2017 ในขั้นพหุภาคีได้ร่วมการฝึกการปฏิบัติการบินร่วม และการจัดกระบวนเรือทางยุทธวิธีระดับกองเรือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ่วมกันในภารกิจการรักษาความปลอดภัยร่วมของกองทัพเรือทั้งสามประเทศ
ตามที่ นาวาโท Doug Meagher ผู้บังคับการเรือ USS Coronado กล่าวแถลง การฝึก CARAT 2017 ได้เข้าสู่การฝึกระดับทวิภาคีปกติกับกองทัพเรือไทย ที่มีกำหนดการฝึกเป็นเวลาแปดวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ที่บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทย

แต่กองทัพเรือสหรัฐฯยังไม่ได้ตัดการฝึกทวิภาคีมากกว่านี้สำหรับชุดการการฝึกซ้อมที่มีอยู่ "นั่นอาจจะมีขั้นอื่นของการฝึก CARAT อีกที่จะพัฒนาไปสู่การฝึกแลกเปลี่ยนระดับพหุภาคี หรือรวมกับชาติอื่นในฐานะผู้สังเกตการณ์ในขั้นระดับทวิภาคี"
นาวาตรี Arlo Abrahamson นายทหารประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ตอบคำถามนี้กับ Jane's

ก่อนหน้าในวันที่ ๒๒-๒๗ พฤษภาคม กองทัพเรือสหรัฐฯได้ส่งเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Los Angeles SSN-722 USS Key West และเรือพิฆาต DDG-104 USS Sterett
ร่วมกับกองทัพเรือไทยที่ส่งเรือฟริเกต ร.ล.นเรศวร และเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ คือ ร.ล.ล่องลม ในการฝึก Guardian Sea 2017 ที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน

และในวันที่ ๒๒-๓๑ พฤษภาคม กองทัพเรือไทยได้ส่งเรือฟริเกตชุด ร.ล.ตาปี คือ ร.ล.คีรีรัฐ และเรือคอร์เวตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ คือ ร.ล.สุโขทัย
ร่วมกับเรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Anzac คือ FFH 155 HMAS Ballarat กองทัพเรือออสเตรเลีย(RAN: Royal Australian Navy) ในการฝึกผสม AUSTHAI 2017 ครับ