วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เครื่องบินขับไล่ J-10 จีนอาจนำอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบใหม่ประจำการ

New BVRAAM may have entered PLAAF service

A PLAAF CAC J-10C combat aircraft armed with PL-10 short-range AAMs (outer underwing pylons) and what appear to be new BVRAAMs (mid-underwing pylons). Source: Via Chinese internet
http://www.janes.com/article/72393/new-bvraam-may-have-entered-plaaf-service

ภาพที่ปรากฎเผยแพร่ใน Online Forums ทางทหารจีนแสดงถึงเครื่องบินขับไล่ J-10C ที่พัฒนาโดย Chengdu Aircraft Industry Corporation(CAC) ของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAAF: People’s Liberation Army Air Force)
ได้ทำการบินโดยติดตั้งอาวุธแบบใหม่ที่ดูน่าจะเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยยิงนอกระยะสายตา(BVRAAM: Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile) แบบใหม่

เครื่องบินขับไล่ J-10C ที่ปรากฎในภาพติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ PL-10 รุ่นใหม่ล่าสุด 2นัดที่ตำบลอาวุธที่ใต้ปีคู่นอก และติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบใหม่ 2นัดที่ตำบลอาวุธใต้ปีคู่กลาง
แม้ว่าจะชื่ออาวุธจะไม่แน่ชัดเนื่องจากยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ ดูเหมือนว่าอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่ที่ปรากฎนี้จะถูกเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า PL-15 ซึ่งจากภาพที่ปรากฎการติดตั้งกับ J-10 นี้สะท้อนความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเข้าประจำการแล้ว

อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ PL-15 คาดว่ามีความยาวราว 3.7m เส้นผ่าศูนย์กลาง 200mm ติดพื้นผิวที่มีความเสถียรทางอากาศพลศาสตร์ในอัตราส่วนต่ำ(ปีกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู)ที่ส่วนกลางจรวด และมีพื้นผิวควบคุมแบบขยับได้ที่ด้านท้าย(ครีบทรงสามเหลี่ยมปลายตัด)
พื้นผิวจรวดที่เกี่ยวข้องในช่วงประมาณ 390mm-515mm ไม่ชัดเจนว่ามีระบบควบคุมทิศทางแรงขับ(TVC: Thrust Vectoring Control) ปรากฎที่ด้านท้ายของอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่ เช่นที่สามารถเห็นได้ชัดกับ PL-10 ดังนั้นส่วนควบคุมที่พบน่าจะเป็นเฉพาะทางอากาศพลศาสตร์เท่านั้น
นอกจากนี้อาวุธปล่อยนำวิถีใหม่ยังไม่มีช่องรับอากาศเข้าที่น่าจะมีความจำเป็นถ้าระบบขับเคลื่อนจรวดจะเป็นแบบเครื่องยนต์ Ramjet ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าจรวดจะใช้เครื่องยนต์ดินขับจรวดมาตรฐาน

ภาพของอาวุธปล่อยนำวิถีแบบเดียวกันที่ติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ J-16 ที่พัฒนาโดย Shenyang Aircraft Corporation(SAC) ที่ปรากฎในปี 2012 ซึ่งน่าจะอยู่ในขั้นกำลังทดสอบพัฒนา เช่นที่พบล่าสุดพื้นผิวควบคุมจรวดเป็นแบบอัตราส่วนต่ำเหมือนกัน
ซึ่งน่าจะเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำมาติดตั้งในห้องเก็บอาวุธภายในลำตัวของเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 แบบ J-20 ที่พัฒนาโดย CAC ครับ