วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สหรัฐฯอนุมัติการขายรถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ JLTV ให้อังกฤษ

United Kingdom – Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) and Accessories
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/united-kingdom-joint-light-tactical-vehicles-jltv-and-accessories

U.S. Marine Corps (USMC) Oshkosh M1280 JLTV General Purpose(GP) with a deep fording kit and tire chains(wikipedia.org)

เอกสารของสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ (DCSA: Defense Security Cooperation Agency) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า
รัฐบาลสหรัฐฯได้อนุมัติความเป็นไปได้ในการขายรถยนต์บรรทุก JLTV(Joint Light Tactical Vehicles) พร้อมสิ่งอุปกรณ์ประกอบในรูปแบบ FMS(Foreign Military Sale) แก่สหราชอาณาจักรจำนวน 2,747คัน วงเงินประมาณ $1.035 billion

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ขออนุมัติความเป็นไปได้ในการจัดหารถยนต์บรรทุก JLTV 2,747คัน พร้อมชุดบูรณาการพื้นฐาน, ชุดอุปกรณ์แก้ปัญหาพื้นฐาน, ชุดเกราะประกอบรถ B-kit, ชุดเครื่องยนต์สำหรับใช้ในเขต Arctic, ชุดข้ามลำน้ำและลุยหิมะ, ชุดยางล้อรถยนต์ Run-Flat,
ชุดยางอะไหล่, ชุดรักษาระดับความเงียบเสียงรถ(silent watch), ชุดขยายพลังงาน, ชุดคลุมสัมภาระ, การบำรุงรักษาและการฝึก ที่รัฐบาลสหรัฐฯจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ความเป็นไปได้ในการขาย รยบ.JLTV นี้เป็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในการสนับสนุนความมั่นคงของมิตรประเทศในกลุ่ม NATO ซึ่ง รยบ.JLTV มีคุณสมบัติตรงความต้องการของกองทัพสหราชณาจักรสำหรับภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคต
โดยกองทัพอังกฤษจะไม่มีความยุ่งยากใดๆในการนำ รยบ.JLTV เข้าประจำการ และการขายครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อสมดุลทางทหารใดๆในภูมิภาคยุโรป

ผู้รับสัญญาหลักของความเป็นไปได้ในการขายนี้คือบริษัท Oshkosh Defense ที่ Oshkosh มลรัฐ Wisconsin ซึ่งเป็นผู้ชนะในการเลือกแบบรถ JLTV ของกองทัพสหรัฐฯเพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุกตระกูล HMMWV
โดยรถยนต์บรรทุก JLTV ซึ่งมีพื้นฐานจากรถยนต์หุ้มเกราะเบา Oshkosh L-ATV 4x4 ได้รับการสั่งจัดหาจาก กองทัพบกสหรัฐฯ(US Army), นาวิกโยธินสหรัฐฯ(US Marine Corps) และกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐ(USSOCOM) รวม 16,901คัน โดยมีการทดสอบรถและสั่งจัดหารถชุดแรกเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้กองทัพบกสหราชอารณาจักร(British Army) มีการตั้งโครงการ MRV-P(Multi Role Vehicle-Protected) สำหรับการจัดหารถยนต์บรรทุกแบบใหม่ที่มีเกราะป้องกันตนเองสำหรับใช้ในงานธุรการและส่งกำลังบำรุง เพื่อทดแทนรถยนต์บรรทุกและรถหุ้มเกราะเบาล้อยางหลายแบบ
เช่น Foxhound(Force Protection Ocelot LPPV อังกฤษ), Husky(International MXT-MV อังกฤษ), Panther(Iveco LMV อิตาลี), WMIK(Land Rover Wolf อังกฤษติดชุด Weapons Mount Installation Kit) และ Vector(Pinzgauer High-Mobility All-Terrain Vehicle ออสเตรีย) ครับ