วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยูเครนจะยังคงทำการส่งมอบรถถังหลัก Oplot-T ให้ไทยอย่างต่อเนื่อง

Ukraine will continue to deliver T-84 Oplot tanks to Thailand according signed contract in 2011.
http://armyrecognition.com/july_2017_global_defense_security_news_industry/ukraine_will_continue_to_deliver_oplot_tank_to_thailand_11707171.html

fourth shipment of 5 Oplot-T Main Battle Tanks arrival from Sattahip Naval Base to 2nd Cavalry Battalion, 2nd Infantry Division, Queen's Guard, Royal Thai Army on November 2016
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207380334866393&set=pcb.1926919010886113
https://www.facebook.com/oung.apicha

Cats at Ukrainian Malyshev Plant Tank Factory(https://www.youtube.com/watch?v=wl-VEHqhw0I)

สำนักข่าวยูเครน Interfax-Ukraine รายงานว่ายูเครนจะดำเนินการอย่างเต็มอัตราตามสัญญาที่ลงนามในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) ในการส่งมอบรถถังหลัก Oplot-T ชุดใหม่ที่ผลิตที่โรงงาน Malyshev ใน Kharkiv ส่งมอบให้กองทัพบกไทยจนครบ ๔๙คัน
Roman Romanov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Ukroboronprom รัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงของรัฐบาลยูเครนแถลงว่า โรงงาน Malyshev ยังมีขีดความสามารถสายการผลิตเพียงพอที่จะเติมเต็มคำสั่งในการส่งมอบรถถังหลัก Oplot และการปรับปรุงรถถังอื่นๆให้กองทัพยูเครนด้วย

รถถังหลัก Oplot-M หรือ BM Oplot ได้รับการทดสอบยอมรับโดยกองทัพยูเครนในปี 2009 โดยมีลูกค้าส่งออกรายแรกคือกองทัพบกไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๔(2011) สำหรับรถถังหลัก Oplot-T ๔๙คันวงเงิน ๗,๒๐๐ล้านบาท($240 million)
โรงงาน Malyshev ได้เริ่มสายการผลิตรถตามสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๕๕(2012) รถชุดแรก ๕คันส่งมอบให้ไทยในเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗(2014) ชุดที่สอง ๕คันกลางปี ๒๕๕๘(2015) ชุดที่สาม ๑คันพฤษภาคม ๒๕๕๙(2016) และชุดที่๔ ๕คันในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙(2016)

ความล่าช้าในการผลิตและส่งมอบรถถังหลัก Oplot ให้กองทัพบกไทยมีผลกระทบจากการที่รัสเซียผนวก Crimea และสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภาค Donbass ทำสงครามกับกองกำลังความมั่นคงรัฐบาลยูเครน ทำให้ยูเครนต้องให้ความสำคัญในการซ่อมปรับปรุงรถถังให้กองทัพตนเป็นหลัก
ปัจจุบันนี้ยูเครนได้ส่งมอบรถถังหลัก Oplot-T ให้กองทัพบกไทยเข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๒ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ แล้ว ๒๕คัน ทำให้มีรถที่ต้องส่งมอบตามสัญญาอีก ๒๔คัน

ทั้งนี้ตามที่ได้รายงานชุดภาพสายการผลิตรถถังหลัก Oplot ที่โรงงาน Malyshev ที่ยูเครนล่าสุดนั้น คันที่ประกอบเกือบเสร็จสมบูรณ์เป็นรถคันที่ ๓๒, ๓๓, ๓๔(Tanks No.32,33,34) มีการผลิตป้อมปืนที่ประกอบเกือบเสร็จถึงคันที่๓๙ (Turret No.39) และรถแคร่ฐานถึงคันที่ ๔๑ (Hull No.41)
มีการหล่อและเชื่อมส่วนรถแคร่ฐานและป้อมปืนของคันที่ ๕๐(Hull No.50) ซึ่งน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้ว(http://aagth1.blogspot.com/2017/06/oplot-t.html)

VT4 picture show with poem at 6th Carvaly Battalion, 6th Carvaly Regiment Royal, 3rd Cavalry Division, Royal Thai Army

อย่างไรก็ตามจากความล่าช้าในโครงการจัดหารถถังหลัก Oplot-T ดังกล่าว กองทัพบกไทยได้มีการสั่งจัดหารถถังหลัก VT4(MBT-3000) จาก NORINCO สาธารณรัฐประชาชนจีนชุดแรก ๒๘คัน วงเงิน ๔,๙๘๔ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016)
และชุดที่สอง ๑๑คัน วงเงินประมาณ ๒พันล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๖๐(2017) คาดว่ารถถังหลัก VT4 ชุดแรกจะส่งมอบให้กองทัพบกไทยได้ในปลายปีนี้(2017) และน่าจะเข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๖ กรมทหารม้าที่๖ กองพลทหารม้าที่๓ ครับ