วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Elbit อิสราเอลจะปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-5 ให้ลูกค้าที่น่าจะเป็นไทย และเสนอขาย F-16A/B พร้อมชุดปรับปรุง

Elbit wins Asia-Pacific F-5 upgrade work
Elbit Systems has won a $93 million contract from an undisclosed customer in the Asia-Pacific region for the upgrade of its Northrop F-5 fighters.
https://www.flightglobal.com/news/articles/elbit-wins-asia-pacific-f-5-upgrade-work-440656/

Royal Thai Air Force's F-5E Tigris upgraded by Elbit Systems Israel(https://www.facebook.com/rach2511)

บริษัท Elbit Systems อิสราเอลได้ชนะในการรับสัญญาวงเงิน $93 million จากลูกค้าที่ไม่เปิดเผยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคสำหรับการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ Northrop F-5 สหรัฐฯ
การดำเนินงานของ Elbit อิสราเอลในช่วงระยะเวลา ๓ปีสำหรับการปรับปรุงความทันสมัยของเครื่องบินขับไล่ F-5 ด้วยการติดตั้งระบบใหม่เป็นจำนวนมาก
เช่น จอแสดงผลตรงหน้า(HUD: Head-Up Displays), ห้องนักบินแบบ Glass Cockpit, ระบบ Avionics และ Radars ใหม่, ระบบนำร่องใหม่ และระบบอาวุธใหม่ พร้อมหมวกนักบินติดจอแสดงผล(HMD: Head Mounted Display Systems) แบบ DASH IV ใหม่

Yoram Shmuely ผู้จัดการทั่วไปของแผนกอากาศยาน Elbit Systems กล่าวว่า
"เรามีความภูมิใจที่ได้รับเลือกเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงนี้ ที่สร้างบนองค์ความรู้อันมากมาย และประสบการณ์ในหลายโครงการปรับปรุงความทันสมัยของ F-5
เราได้รับรู้ความต้องการที่เติบโตขึ้นสำหรับการปรับปรุงที่คล้ายกัน และเราเชื่อว่าลูกค้ารายอื่นจะดำเนินตามประโยชน์จากการปรับปรุงอากาศยานที่ได้สมบูรณ์แล้วด้วยวิทยาการขึ้นก้าวหน้าสูงสุดในตลาด"

ตามข้อมูลนักวิเคราะห์กำลังอากาศยานปัจจุบันยังมีประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิคหลายประเทศที่ยังคงประจำการเครื่องบินขับไล่ F-5E/F Tiger II
เช่น สาธารณรัฐเกาหลี(เป็นผู้ใช้รายใหญ่สุดในภูมิภาค ๑๓๔เครื่อง),ไต้หวัน(สาธารณรัฐจีน), สิงคโปร์, อินโดนีเซีย(๙เครื่อง) และไทย(๓๔เครื่อง) อาจรวมถึงกองทัพอากาศมาเลเซียที่มีเครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่ RF-5E ประจำการที่ฝูงบิน๑๒(12 Squadron) ฐานทัพอากาศ Butterworth
อีกทั้งในเดือนพฤษภาคม 2017 มีรายงานว่ากองทัพอากาศประชาชนเวียดนามกำลังพิจารณาแนวทางการปรับปรุงคืนสภาพเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ที่ประจำการมาตั้งแต่หลังการวมชาติเวียตนาม(1975) บางเครื่องให้กลับมาประจำการได้ใหม่ด้วย

ทั้งนี้เป็นที่น่าเชื่อว่าประเทศลูกค้าที่ไม่เป็นที่เปิดเผยของ Elbit อิสราเอลในการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-5E/F คือกองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของชุดแบบแผนการปรับปรุงของบริษัทมายาวนาน
โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014) Elbit Systems อิสราเอลได้รับสัญญาวงเงิน $85 million ในการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-5E/F ให้กับลูกค้าประเทศเอเชียที่ไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งน่าเชื่อว่าคือกองทัพอากาศไทยเช่นกัน
ซึ่งกองทัพอากาศไทยได้เปิดเผยข้อมูลชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๘ ข/ค F-5E/F Super Tigris จำนวน ๑๔เครื่องของ ฝูงบิน๒๑๑ กองบิน๒๑ อุบลราชธานี เมื่อต้นเดือนสิงหาคมตามที่ได้รายงานไปครับ(http://aagth1.blogspot.com/2017/08/f-5-super-tigris.html)

Israel to sell F-16As with upgrade package
Normally fierce rivals, Elbit Systems and Israel Aerospace Industries are co-operating on an upgrade package for elderly Lockheed Martin F-16As.
https://www.flightglobal.com/news/articles/israel-to-sell-f-16as-with-upgrade-package-440657/

Israeli Air Force F-16A Netz '243', aircraft flown by Colonel Ilan Ramon in Operation Opera. This was the eighth and last to drop its bombs onto the reactor. CIAF, Brno-Turany, 2004.(wikipedia.org)

Israeli Air Force F-16A Netz 107 with 6.5 killing marks of other aircraft and one killing mark of Iraqi nuclear reactor, a world record for an F-16(wikipedia.org)

Israeli Air Force General Dynamics F-16B Netz (401)(wikipedia.org)

สองบริษัทอุตสาหกรรมความมั่นคงอิสราเอลที่ปกติเป็นคู่แข่งขันกันโดยตรงคือ Elbit Systems และ Israel Aerospace Industries ได้ร่วมมือกันในการเสนอขายเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-16A/B เก่าที่เคยประจำการในกองทัพอากาศอิสราเอลพร้อมชุดการปรับปรุงให้ลูกค้าต่างประเทศ
เครื่องบินขับไล่ F-16A/B Netz(ภาษาฮีบรูแปลว่า 'เหยี่ยว') ที่ประจำการมาตั้งแต่ปี 1980 และพึ่งจะปลดประจำการไปในปี 2016 จำนวน 40เครื่องนั้น
อิสราเอลกำลังมองหาทางในการขายเครื่องบินขับไล่ F-16A/B มือสองเหล่านี้พร้อมกับการปรับปรุงความทันสมัยอย่างมากโดยหุ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคง

แม้จะยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าวเปิดเผยออกมาขณะนี้ แต่ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศอิสราเอลเพิ่งจะดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-16C/D Barak(ภาษาฮีบรูแปลว่า 'ฟ้าแลบ') ภายใต้โครงการ Barak 2020
โครงการปรับปรุง F-16C/D Barak 2020 ได้รับการปรับปรุงระบบ Avionic และ Mission Computer รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น เช่นเดียวกับการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างอากาศยานเพื่อยืดอายุการใช้งาน
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงความทันสมัยของ F-16A/B มือสองของอิสราเอลนั้นจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับการลงนามสัญญาจัดหาจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

กองทัพอากาศอิสราเอลเป็นลูกค้าส่งออกรายแรกๆของเครื่องบินขับไล่ F-16A/B Block 10 สหรัฐฯ(เดิมพัฒนาโดย General Dynamics ก่อนถูก Lockheed Martin ซื้อกิจการในภาคอากาศยาน) ในโครงการ Peace Marble I
โดยหนึ่งในปฏิบัติการทางอากาศที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลมากที่สุดคือ ยุทธการ Opera เมื่อ 7 มิถุนายน 1981 ที่เครื่องบินขับไล่ F-15A/B Baz(ภาษาฮีบรูแปลว่า 'เหยี่ยวนกเขา') คุ้มกัน F-16A/B Netz 8เครื่องโจมตีทำลายการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Osirak ของอิรัก
ต่อมาหลังจากที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16C/D Block 30 ในปี 1987, F-16C/D Block 40 ในปี 1991 และ F-16I Sufa(ภาษาฮีบรูแปลว่า 'พายุ') ในปี 2004 F-16A/B Netz ก็ถูกใช้เพื่อการฝึกในฐานะข้าศึกสมมุติ(Aggressor) จนกระทั่งปลดประจำการครับ