วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์ให้ข้อแนะนำว่าควรจะเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคง


http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-investere-2_8-milliarder-i-Forsvaret-7546651.html

รัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์ได้ให้ข้อแนะนำว่านอร์เวย์ควรจะเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงอีก 2.8billion NOK
ซึ่งบประมาณในส่วนที่จะเพิ่มนี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในโครงการจัดหา F-35 สำหรับกองทัพอากาศนอร์เวย์ เช่นในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก 619million NOK
และอีก 1.8billion NOK จะถูกนำไปใช้ในส่วนการปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือฟริเกตชั้น Fridtjof Nansen เป็นต้นครับ