วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ธรรมาธรรมะสงคราม

http://th.wikisource.org/wiki/ธรรมาธรรมะสงคราม

ระลึกครบรอบหนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่๑ ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๖ ที่เคยเรียนในแบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเกือบ ๒๐ปีก่อน