วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การทดลองควัน Carbon Fiber ซ่อนเรือจากอาวุธปล่อยนำวิถี


http://defense-update.com/20140628_pandarra-fog.html#.U7AC-pSSxjY

Pandora fog เป็นการทดลองของกองทัพเรือสหรัฐฯในการใช้ควันที่สร้างจาก Carbon Fiber เพื่อซ่อนพรางเรือจากอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิงเข้าโจมตีเรือ
โดย Antonio Siordia ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของกองเรือที่7 กองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่า
"Pandora fog ไม่ใช่แค่ควันหรือ Chaff แต่เป็นที่กำบัง high tech สำหรับป้องกันอาวุธปล่อยนำวิถีทุกชนิด"
ทั้งนี้ พลเรือโท Robert L. Thomas Jr. ผู้บัญชาการกองเรือที่7 ได้อนุมัติการทดสอบ Pandora fog กับเรือหลายลำที่กวมแล้ว
ซึ่งนี่จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบป้องกันตัวจากอาวุธปล่อยนำวิถีทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนและขีปนาวุธของเรือรบยุคใหม่ครับ