วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อิสราเอลจะจัดหา AIM-9X Block II จำนวน 600นัด


http://www.dsca.mil/major-arms-sales/israel-aim-9x-sidewinder-missiles

สำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(Defense Security Cooperation Agency)ได้มีเอกสารรายงานความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ
จะขายอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9X Block II ให้อิสราเอลในวงเงิน $544 million
ซึ่งชุดการขายจะประกอบด้วย AIM-9X-2 Sidewinder Block II แบบครบนัดจำนวน 600นัด
CATM-9X-2 Captive Air Training Missiles 50นัด และ Dummy Air Training Missiles 4นัดสำหรับการฝึกและซ้อมยิง
ชุดบรรจุ ชุดสนับสนุนและทดสอบจรวด อะไหล่และชิ้นส่วนสำหรับการซ่อมบำรุง การฝึกเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การฝึก รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ

เป็นที่น่าสนใจว่าอิสราเอลเองก็มีการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้นำวิถี IR เช่น Rafale Python-5 อยู่แล้ว
แต่ก็ยังมีความต้องการจัดหา AIM-9X จากสหรัฐฯอยู่ครับ