วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รถถังหลัก K1E1 ชุดแรกของเกาหลีใต้ออกจากโรงงาน

http://kookbang.dema.mil.kr/kookbangWeb/view.do?parent_no=1&bbs_id=BBSMSTR_000000000004&ntt_writ_date=20140710

วันที่ 7 กรกฎาคม 2014 ที่ผ่านมารถถังหลัก K1E1 ชุดแรกที่ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วได้ทำการเปิดตัวออกจากโรงงาน
ซึ่ง K1E1 เป็นการปรับปรุงรถถังหลัก K1 โดยการใช้ Technology ใหม่ล่าสุดจากรถถังหลัก K1A1 และ K2 ในการปรับปรุงรถให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เช่น ระบบควบคุมการยิงและกล้องตรวจการณ์-ชี้เป้ารุ่นใหม่ ระบบอำนวยการรบ แผนที่ และเครือข่ายแบบ Digital พร้อมสายอากาศติดต่อดาวเทียม เป็นต้น
แต่ K1E1 ยังคงใช้ปืนใหญ่รถถัง KM68 ขนาด 105mm เช่นเดิมเนื่องจากป้อมปืนที่มีขนาดเล็กไม่รองรับปืนใหญ่ KM256 ขนาด 120mm
นายพลระดับสูงของกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงความมั่นใจในประสิทธิภาพของ K1E1 ว่าสมบูรณ์100%และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
โดย ถ.หลัก K1E1 ชุดแรกจะถูกนำไปบรรจุในหน่วยฝึกทดสอบก่อนจะทยอยปรับปรุง K1 ที่เหลือให้เป็น K1E1 เพื่อนำเข้าประจำการในหน่วยรบหลักต่อไปครับ