วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

SAAB ได้รับสัญญาการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ HMS Sodermanland กองทัพเรือสวีเดน


Saab contracted for HMS Sodermanland refit
http://www.janes.com/article/46945/saab-contracted-for-hms-s%F6dermanland-refit

SAAB ได้รับสัญญาว่าจ้างวงเงิน SEK121 million ($16 million) จากสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์(FMV)ของรัฐบาลสวีเดน ในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำแบบ A17 HMS Sodermanland กองทัพเรือสวีเดน
โดยการซ่อมบำรุงใหญ่ตัวเรือนี้เป็นหนึ่งในแผนการปรับปรุงกำลังเรือดำน้ำตามยุทธศาสตร์กำลังรบใต้น้ำกองทัพสวีเดนช่วงปี 2015-2024 จะทำให้เรือมีอายุการใช้งานไปจนถึงช่วงปี 2020s
การซ่อมบำรุงตัวเรือจะทำที่อู่ของ Saab Kockums ใน Karlskrona และ Malmo

เรือดำน้ำแบบ A17 นั้นเดิมทีคือเรือชั้น Vastergotland ซึ่งมีการต่อขึ้นมา 4ลำเข้าประจำการในกองทัพเรือสวีเดนช่วงปี 1987-1989
ต่อมาในช่วงปี 2003-2004 ได้มีการปรับปรุงเรือใหม่เพียงสองลำคือ HMS Sodermanland และ HMS Ostergotland เข้าประจำการใหม่ในชื่อชั้น Sodermanland
โดยเรือสองลำที่เหลือได้ทำการปรับปรุงและขายต่อให้กองทัพเรือสิงคโปร์ในชื่อชั้น Archer คือ RSS Archer ในปี 2011 และ RSS Swordsman ปี 2013

การซ่อมบำรุงเรือดำน้ำแบบ A17 ชั้น Sodermanland ก็น่าจะเพื่อยืดอายุการใช้งานตัวเรือให้ประจำการได้ต่อไปจนกว่าจะมีเรือดำน้ำแบบมาใหม่ทดแทนจำนวน 2ลำที่เลื่อนโครงการออกไปอีก
ขณะนี้ Saab Kockums ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาเรือดำน้ำแบบใหม่แทนเรือดำน้ำแบบ A26 ที่รัฐบาลสวีเดนยกเลิกโครงการไปครับ