วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาระบบ Torpedo หนัก อาวุธหลักประจำเรือดำน้ำของจีน


ตรงนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนครับว่า ส่วนตัวเองก็เหมือนกับหลายๆท่านครับว่า เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบอาวุธของจีนน้อยมาก
เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่นอกจากอาวุธที่จีนตั้งใจพัฒนาเพื่อส่งออก จีนยังปิดเป็นความลับไม่เผยแพร่เป็นการทั่วไปอยู่
ข้อมูลและภาพที่รวบรวมมาในหัวข้อนี้จึงเป็นข้อมูลที่พอจะสืบค้นได้ทาง Internet โดยเฉพาะจาก Wikipedia(https://www.wikipedia.org)
และ Website เกี่ยวกับอาวุธจีนเช่น Sino Defence Forum(https://www.sinodefenceforum.com), Global Mil(https://www.globalmil.com) และที่อื่นๆเป็นต้น
(ซึ่งส่วนตัวก็ค่อนข้างสับสนในการหาข้อมูลที่มีความยากมากทีเดียว ถ้ามีจุดผิดพลาดต้องขออภัยด้วย)

การพัฒนา Torpedo หนักขนาด 533mm ที่ยิงจากเรือดำน้ำของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นเดิมทีมีพื้นฐาน Torpedo ที่ใช้ในเรือดำน้ำที่จัดหามาจากโซเวียต เช่น Torpedo ตระกูล Type 53 ของรัสเซีย
อย่างที่เห็นในภาพข้างต้นจะเห็นเส้นทางสายการพัฒนาหลายสายมาก เริ่มตั้งแต่ Torpedo 53-38 และ 53-51 ที่น่าจะมากับเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าแบบแรกๆที่จีนจัดหาจากโซเวียต(น่าจะชั้น Whiskey)
คือ Yu-1 ในปี 1971 และ Yu-1A (鱼-1甲) ในปี 1975 ซึ่งเป็น Torpedo แบบแรกที่จีนผลิตได้เองในประเทศ
(รหัสการเรียกแบบของ Torpedo กองทัพปลดปล่อยประชาชนจะใช้ตัวอักษร 鱼 อ่านว่า "อี๋ว์" ในภาษาจีนกลาง หรือ "ฮื้อ" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่แปลว่า "ปลา" โดยถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "Yu"
และจะใช้ระบบการนับเลขแบบจีนในการกำหนดรุ่นของระบบอาวุธ ตัวอย่างเช่น
甲 อ่านว่า "เจี่ย" ในภาษาจีนกลาง หรือ "กะ" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว จะหมายถึง "ลำดับที่หนึ่ง" เมื่อใช้ประกอบกับรุ่นของอาวุธที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น A
乙 อ่านว่า "อี่" ในภาษาจีนกลาง หรือ "อิก" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว จะหมายถึง "ลำดับที่สอง" เมื่อใช้ประกอบกับรุ่นของอาวุธที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น B
丙 อ่านว่า "ปิ่ง" ในภาษาจีนกลาง หรือ "เปี้ย" ในภาษาจีนแต้จิ๋ว จะหมายถึง "ลำดับที่สาม" เมื่อใช้ประกอบกับรุ่นของอาวุธที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น C
ซึ่งตัวอักษรในภาษาจีนตัวหนึ่งมักจะมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับข้อความบริบทที่ประกอบในประโยค)

A Yu-1 Torpedo on display at the Beijing Military Museum

ต่อมาก็แยกออกไปเป็น Torpedo หนักสำหรับต่อต้านเรือผิวน้ำ(ASuW: Anti-Surface Warfare) และต่อต้านเรือดำน้ำ(ASW: Anti-Submarine Warfare) สองแบบ ตามหลักนิยมเดียวกับกองทัพเรือโซเวียต  
ซึ่งจีนเริ่มพัฒนา Technology Torpedo ของตนเองหลังจากการตัดความสัมพันธ์โซเวียต-จีน ช่วงหลังปี 1960s-1970s 
คือ Yu-4 ASuW ในปี 1971 นำวิถีด้วยเสียง(acoustic homing) และ Yu-3 ASW ในปี 1984 นำวิถีด้วยเสียงแบบเชิงรุกและเชิงรับ(active/passive acoustic homing) ที่มีการพัฒนาต่อมาอีกหลายรุ่น 
อย่าง Yu-4 รุ่นแรกมีระยะยิงเพียง 6km ที่ความเร็ว 30knots ต่อมาในปี 1984 พัฒนาเพิ่มเป็น 15km ที่ความเร็ว 40knot โดยรุ่น Yu-4A (鱼-4甲) นำวิถีด้วยเสียงแบบเชิงรับ ส่วนรุ่น Yu-4B (鱼-4乙) นำวิถีด้วยเสียงแบบเชิงรุก
ส่วน Yu-3 มีระยะยิง 13km ที่ความเร็ว 35knots ความลึกสูงสุดที่ใช้ได้คือ 400m โดยรุ่นล่าสุด(เท่าที่มีข้อมูล)คือ Yu-3C (鱼-3丙) ในปี 2002 ซึ่งปรับปรุงให้มีขีดความสามารถในการโจมตีได้ทั้งเป้าหมายผิวน้ำและเป้าหมายใต้น้ำ
สำหรับเรือดำน้ำที่จีนสร้างในช่วงเวลานั้น ทั้งเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบเช่น เรือดำน้ำชั้น Romeo และ Type 033 ซึ่งคือเรือ Romeo ที่จีนต่อเองในประเทศจนถึง Type 035 Ming ที่พัฒนาจาก Type 033
จนถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ เช่น เรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์(SSN) ชั้น Type 091 Han และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์(SSBN) Type 092 Xiaต่อมาหลังมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์รัสเซีย-จีนและการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Kilo พร้อม Torpedo รัสเซียรุ่นใหม่เช่น 53-65 และ TEST-71 ในปี 1996 จีนก็มีการเปลี่ยนหลักนิยมมาเป็นการใช้ Torpedo แบบเดียวใช้ยิงทั้งเป้าหมายเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำ เหมือนตะวันตก
เช่น Yu-5 ในปี 2000 ซึ่งเป็น Torpedo หนักนำวิถีด้วยเส้นลวด(wire guidance)แบบแรกของจีน ร่วมกับระบบนำวิถีด้วยเสียงแบบเชิงรุกและเชิงรับ(active/passive acoustic homing) มีระยะยิง 30km ที่ความเร็ว 50knots 
ซึ่งตามข้อมูลใน Wikipedia มีรุ่นสำหรับส่งออกสองรุ่นคือ ET34 และ ET36 ซึ่งลดสมรรถนะลง 
(ET34 ถ้าตั้งความเร็ว 40knots จะยิงได้ไกล 20km, ความเร็ว42knots จะยิงได้ไกล 18km ถ้าตั้งความเร็วผสมจะยิงได้ไกล 25km และ ET36 ถ้าตั้งความเร็ว 25knots จะยิงได้ไกล 25km, ความเร็ว36knots จะยิงได้ไกล 10km ถ้าตั้งความเร็วผสมจะยิงได้ไกล 18-20km)

และ Yu-6 ในปี 2004 เป็น Torpedo หนักทวิประสงค์ต่อต้านเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำ นำวิถีด้วยเสียงแบบเชิงรุกและเชิงรับ(active/passive acoustic homing)+นำวิถีพลิ้วคลื่น(wake homing) +นำวิถีด้วยเส้นลวด(wire guidance) 
อ้างว่าสามารถตั้งความเร็วได้สูงสุดที่ 65knots ระยะยิงไกลสุดที่ความเร็วเดินทางคือ 45km
ที่มีข่าวลือว่าจีนได้ Technology ด้วยการทำวิศวกรรมย้อนกลับจาก Torpedo หนัก ขนาด 533mm Mk48 Mod4 และ Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำขนาด 324mm แบบ Mk46 Mod2 ของสหรัฐฯ ที่ทั้งสองแบบถูกชาวประมงจีนจับได้ช่วงปี 1970s-1980s
(ไม่รู้ว่าทำไมชาวประมงจีนถึงตก Torpedo ได้บ่อยๆนัก?)

โดย Mk46 ได้ถูกนำมาผสมกับ Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ A244-S ของอิตาลี เป็นต้นแบบ Technology ในการพัฒนา Yu-7 ซึ่งเป็น Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำขนาด 324mm ที่ติดตั้งบนแท่นยิงแฝดสาม(เหมือน Mk32 SVTT สหรัฐ)ในเรือรบผิวน้ำชั้นใหม่ๆของจีน
ซึ่งในภาพข้างต้นจะมีข้อมูลที่ขัดแย้งกับใน Wikipedia คือระบุว่า Yu-8 เป็น Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำแบบใหม่อีกแบบ ที่อยู่คนสายการพัฒนากับทั้ง Yu-6 และ Yu-7 
ส่วน Torpedo หนักแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นในช่วงปี 2010s 8คือ Yu-9 และ Yu-10 ตามแผนภาพนั้น ถึงจะมีการเอ่ยชื่อแต่ก็แทบจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาในขณะนี้เลย เพราะแม้แต่ Yu-6 เองก็ยังไม่มีข้อมูลทางการที่ชัดเจนเช่นกัน
มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับระบบอาวุธประจำเรือดำน้ำสำหรับส่งออกจีน เนื่องจากก็อย่างที่ทราบว่าก่อนการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S20 ๘ลำของปากีสถาน และ S26T ๓ลำของไทย รวมถึง Type 035 มือสอง ๒ลำที่ขายต่อบังคลาเทศ
จีนไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการต่อเรือดำน้ำของตนเพื่อส่งออกมากเท่าไรนัก (เช่นมีข้อมูลว่า Yu-1 ที่ส่งออกให้โรมาเนีย)
โดยตามที่มีข้อมูลเท่าที่สืบค้นได้ประเทศที่จัดหาเรือดำน้ำจากจีนไปใช้งานก่อนปี 2010s ก็น่าจะมีเพียงสองประเทศหลักๆคือ

กองทัพเรืออียิปต์ที่จัดหาเรือดำน้ำชั้น Type 033 ๔ลำ ซึ่งมีแบบแผนจากเรือดำน้ำชั้น Romeo ของรัสเซียที่จีนต่อเองได้ในประเทศเป็นแบบแรก
มีข้อมูลว่าเรือดำน้ำชั้น Type 033 ๔ลำของอียิปต์นี้ได้รับการปรับปรุงระบบภายในโดยบริษัท Tacoma Shipbuilding Corporation สหรัฐฯ เพื่อให้ใช้ระบบอาวุธของสหรัฐฯได้
เช่น Torpedo หนัก Mk37 ขนาด 533mm (เป็น Torpedo รุ่นก่อน Mk48 ที่ใช้ในปัจจุบัน) และสามารถยิง UGM-84 Sub Harpoon ได้
แต่ปัจจุบันนี้กองทัพอียิปต์ได้ลงนามจัดหาเรือดำน้ำแบบ U209/1500 รวม ๔ลำจากเยอรมนีไปตั้งแต่ปี 2011 และจะได้รับมอบเรือในปี 2016 (มีแผนสั่งจัดหาเพิ่มอีก ๒ลำ)
ส่วนเรือดำน้ำชั้น Romeo และ Type 033 ที่กองทัพเรืออียิปต์เคยจัดหาจากทั้งรัสเซียและจีนรวม ๘ลำนั้น เท่าที่ค้นภาพได้ปัจจุบันมีสภาพตามที่เห็นใน Link ข้างล่างนี้แล้วเนื่องจากเรือมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓๕ปีแล้ว
Egyptian Romeo Type 033 Submarines

และอีกประเทศคือ กองทัพเรือประชาชนเกาหลี ซึ่งมีเรือดำน้ำชั้น Romeo จากรัสเซียและ Type 033 จีนรวมกันมากกว่า ๒๐ลำ ซึ่งเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้าถึงขั้นสามารถทำการประกอบเรือดำน้ำ Type 033 โดยได้รับความร่วมมือจากจีนได้เองในประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามตามข่าวกรองล่าสุด เกาหลีเหนือกำลังมีแผนจะปลดประจำการเรือชั้น Type 033 Romeo ลงทั้งหมดแล้ว เช่นเดียวกับเรือดำน้ำชั้น Whiskey ที่ยังมีเรือใช้เพื่อการฝึกอยู่จำนวนไม่มาก
โดยเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาและสร้างเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบรุ่นใหม่มาแทนเรือชั้น Type 033 โดยอู่ต่อเรือ Sinpo ในประเทศเนื่องจากเรือดำน้ำ Type 033 Romeo ของจีนเหล่านี้ถูกส่งออกในช่วงปี 1970s-1980s เพราะฉะนั้นอาวุธ Torpedo จีนที่ส่งออกให้ก็น่าจะเป็นระบบในช่วงนั้นคือ
Yu-4 AsuW ที่มีรุ่นส่งออกคือ ET31 กับ Yu-3 ASW ที่มีรุ่นส่งออกคือ ET32
แต่ข้อมูลในส่วนของกองทัพเรือประชาชนเกาหลีนั้นมีกล่าวระบุว่า เกาหลีเหนือจะใช้ Torpedo รุ่นส่งออกของรัสเซีย อย่าง 53-65E 
ซึ่งเท่าที่มีข้อมูลข่าวกรองปัจจุบันเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถในการผลิต Torpedo หนักยิงจากเรือดำน้ำได้เองในประเทศ
อย่างกรณีการจมเรือ Cheonan กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี มีรายงานว่าผู้ที่ยิงคือเรือดำน้ำขนาดเล็กชั้น Yono ของเกาหลีเหนือ โดยมีการพบชิ้นส่วน Torpedo แบบ CHT-02D ที่ผลิตในเกาหลีเหนือจากการกู้ซากเรือใต้น้ำบริเวณที่จม

CHT-02D torpedo wreckage on display at the War Memorial of Korea, 23 March 2011

สำหรับกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเองปัจจุบันกำลังกองเรือดำน้ำจีนทั้งเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ จะมี Torpedo หนักที่ใช้กับเรือเพียงไม่กี่แบบแล้ว
เช่น Yu-3C, Yu-5 และล่าสุดคือ Yu-6 ซึ่งเท่าที่พอจะหาข้อมูลได้จะเป็น Torpedo หนักแบบหลักของจีนแทน Torpedo รุ่นเก่าๆอย่าง Yu-3 และ Yu-4 
ที่คงจะเลิกใช้ไปหลังการปลดเรือดำน้ำชั้นเก่า เช่น Type 033 Romeo, Type 035 Ming, Type 091 Han SSN และ Type 092 Xia SSBN
ไม่นับ Yu-9 กับ Yu-10 ที่ยังเป็นความลับอยู่
ตรงนี้เลยมีความเห็นส่วนตัวว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ Torpedo ที่จีนจะส่งออกให้กองทัพเรือไทย อาจจะเป็นรุ่นส่งออกของ Yu-5 คือ ET34 และ ET36 ซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่า Yu-6
เพราะสื่อจีนที่มีการลงข้อมูลอ้างอิงก่อนหน้านี้เองก็วิเคราะห์ว่า Yu-6 แพงเกินไปสำหรับโครงการที่ตั้งวงเงินไว้เพียง $350 million ต่อลำ
หรือถ้าจีนมีความไว้ใจและต้องการแสดงความเชื่อมั่นด้านระบบอาวุธให้กองทัพเรือไทยแล้ว จีนอาจจะเสนอรุ่นส่งออกของ Yu-6 ก็ได้ รวมถึงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบยิงจากเรือดำน้ำอย่าง CM-708UNA ด้วย


แต่ก็อย่างที่หลายท่านทราบว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องระบบอาวุธที่จีนเสนอในชุดการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T อย่างเป็นทางการเลย
ตรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปในอนาคต ถ้าโครงการยังไม่ถูกยกเลิกไปเหมือนที่ผ่านมาไปเสียก่อนครับ