วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศฝรั่งเศสจะจัดหา A330 MRTT

http://www.journal-aviation.com/actualites/detail-article-new.php?ID=25471

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส Jean-Yves Le Drian ได้กล่าวระหว่างการเยือนฐานทัพอากาศ BA 120 Cazaux เมื่อวันที่ 7 มกราคมว่า
กองทัพอากาศฝรั่งเศสจะสั่งซื้อเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ A330 MRTT ซึ่งจะนำมาทดแทน C-135FR
โดยตามความต้องการของกองทัพอากาศฝรั่งเศสจะจัดหา A330 MRTT จำนวน 12เครื่อง โดยจะส่งมอบ 2เครื่องแรกในปี 2017-2018
อีกทั้งยังกล่าวยืนยันเรื่องการจัดหาเครื่องบินลำเลียง A400M ให้ครบจำนวน 50เครื่องด้วยครับ