วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ฟิลิปปินส์จัดหา RPG-7 จากสหรัฐฯ

Philippines acquires RPG-7 (USA) for anti-armour operations
http://www.janes.com/article/32297/philippines-acquires-rpg-7-usa-for-anti-armour-operations

ร้อยเอก Anthony Bacus โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่า
กองทัพฟิลิปปินส์จะจัดหาเครื่องยิงจรวดขนาด 40mm แบบ RPG-7 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Airtronic USA จำนวน400กระบอก
เพื่อใช้ในภารกิจต่อต้านยานเกราะแทนปืนไร้แรงสะท้อน M18 ขนาด 57mm และ M67 ขนาด 90mm
ซึ่ง RPG-7 ของบริษัท Airtronic USA มีน้ำหนักเบากว่าปืนไร้แรงสะท้อนถึงร้อยละ60
อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ได้ปฏิเสธการให้ความเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาส่งมอบครับ

http://airtronic.net/datasheets/airtronicrpg7.pdf
http://airtronic.net/datasheets/mk777.pdf