วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Kongsberg เปิดตัวอาวุธปล่อยนำวิถี NSM รุ่นยิงจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรก

Kongsberg unveils for the first time a Submarine Launched NSM at Balt Military Expo 2014


http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1847

งานแสดงอาวุธ Baltic ครั้งที่13 หรือ Balt Military Expo 2014 ที่เมือง Gdansk โปแลนด์
Kongberg นอร์เวย์ได้เปิดเผยแบบจำลองแนวคิดของอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ NSM รุ่นยิงจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกในงาน
ซึ่ง Kongberg ได้พัฒนาร่วมกับ Nammo ในการออกแบบ booster สำหรับขับดันตัวจรวดหลังจากชุดยิงผนึกน้ำที่ยิงจากท่อ Torpedo โผล่พ้นผิวน้ำ

Naval Strike Missile เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินพิสัยทำการยิงไกลถึง 185km และมีคุณสมบัติตรวจจับได้ยาก
โดยมีทั้งรุ่นยิงจากเรือผิวน้ำ จากอากาศยาน และฐานยิงอัตตาจรบนฝั่ง โดยในรุ่นยิงจากอากาศยานมีการพัฒนาเป็น Joint Strike Missile (JSM)
ซึ่งเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นพิสัยยิงไกลถึง 280km สำหรับ F-35 ที่สามารถติดตั้งในช่องเก็บอาวุธในลำตัวได้ครับ