วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แคนาดาให้ความสนใจแบบเรือพิฆาต KDX-2 ของ DSME เกาหลีใต้

IndoDefence 2014: DSME hints at Canadian destroyer interest

A model of DSME's KDX-2 class. The RCN may be showing interest in the vessel. (IHS/Ridzwan Rahmat)
http://www.janes.com/article/45449/indodefence-2014-dsme-hints-at-canadian-destroyer-interest

ในงาน IndoDefence 2014 ที่ Jakarta อินโดนีเซีย Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) เกาหลีใต้ได้ข้อมูลว่า
กองทัพเรือแคนาดาได้ให้ความสนใจในการพิจารณาแบบเรือพิฆาต KDX-2 เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับโครงการจัดหาเรือพิฆาตใหม่(น่าจะแทนเรือชั้น Iroquois)
ซึ่งคาดว่าการพิจารณาเลือกแบบโครงการเรือพิฆาตใหม่ของกองทัพเรือแคนาดาจะมีในราวปี 2015 ครับ