วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาพ Oplot-T ที่โรงงาน Malyshev ยูเครนล่าสุด-๒
รายการข่าวของสถานี ICTV ของยูเครนเกี่ยวกับหน่วยยานเกราะของกองกำลังรัฐบาลยูเครน มีการเผยแพร่ภาพการทำงานประกอบและปรับปรุงรถถังในโรงงาน Malyshev
ซึ่งมีภาพของรถถังหลัก Oplot อย่างน้อย 1-2คันทำการประกอบป้อมปืนกับตัวรถและทดสอบการหมุนของป้อมปืนแล้ว และมีป้อมปืนของ Oplot อีกอย่างน้อย 1ป้อมครับ