วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศไทยวางแผนจัดตั้งฝูงบินอากาศยานไร้คนขับสองฝูง

Royal Thai Air Force plans to create two squadrons of unmanned aerial vehicles
The RTAF already uses the Aeronautics Defense Systems' Aerostar tactical UAV
http://www.airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/global-news-2015/august/1977-royal-thai-air-force-plans-to-create-two-squadrons-of-unmanned-aerial-vehicles-.html

Air Recognition ได้รายงานการอ้างจากแหล่งข่าวในไทยคือ Bangkok Post เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคมที่ผ่านมาว่า
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ได้ประกาศแผนที่จะจัดตั้งฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV(Unmanned Aerial Vehicles) ขึ้นสองฝูงบิน โดยฝูงบินดังกล่าวจะมีที่ตั้งที่ กองบิน๔ ตาคลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ฝูงบิน๔๐๑ ประจำการด้วย บ.ขฝ.๑ L-39ZA/ART
ฝูงบิน๔๐๒ ประจำการด้วย บ.ตล.๗ Arava และ บ.ตล.๑๒ Learjet 35A
และฝูงบิน๔๐๓ ประจำการด้วย บ.ข.๑๙/ก. F-16A/B Block 15 OCU ที่กำลังได้การปรับปรุง eMLU โดย บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด หรือ TAI(Thai Aviation Industries Co., Ltd.) วงเงิน ๙พันล้านบาท($353.2 million)
ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเสร็จสิ้นไปแล้ว ๖เครื่อง และกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอีก ๖เครื่องตามที่มีภาพปรากฎในพิธีครบรอบการเข้าประจำการ ๒๐ปีของ F-16A/B ฝูง๔๐๓
โดย F-16A/B eMLU ทั้งหมด ๑๘เครื่องคาดว่าจะปรับปรุงเสร็จครบภายในปี 2017 และสามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีกไม่ต่ำกว่า ๒๐ปี

ทั้งนี้ บ.ตล.๗ Arava นั้นเพิ่งจะมีการฉลองอายุการเข้าประจำการปีที่๓๖ ไปโดยกองทัพอากาศไทยมีแผนที่จะจัดตั้งฝูงบินใหม่ขึ้นที่ กองบิน๔ คือฝูงบิน๔๐๔
และมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงให้ฝูงบิน๔๐๒ และฝูงบิน๔๐๔ เป็นฝูงบิน UAV ต่อไปในอนาคต หลังจากการปลดเครื่องบินตรวจการณ์รุ่นเก่าที่ใช้มานานทั้ง Arava และ Learjet 35A
โดยก่อนหน้านี้กองทัพอากาศไทยก็ได้จัดหาเครื่องบินตรวจการณ์แบบใหม่มาทดแทนในบางส่วนบ้างแล้วเช่น บ.ตฝ.๒๐ DA42 MPP และ P.180 Avanti II ของบริษัท Piaggio Aero Industries ที่สั่งจัดหาจำนวน ๑เครื่อง
ตามข้อมูลที่ปรากฎออกมากองทัพอากาศไทยได้จัดหา UAV แบบ Aerostar จำนวนหนึ่ง
และมีการพัฒนาระบบ UAV เองภายในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทยและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI(Defence Technology Institute)
ตามที่ได้มีการแสดงสาธิต Technology การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV เองของไทยให้สื่อมวลชนรับชมที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่ารายงานที่ Air Recognition อ้างอิงจาก Bangkok Post นั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
เนื่องจาก DA42 MPP และ P.180 Avanti II ที่เข้าประจำการฝูงบิน๔๐๒ นั้น เป็นเครื่องบินลาดตระเวนตรวจการณ์แบบมีนักบินบังคับเช่นเดียวกับ Arava และ Learjet 35A
ขณะที่ฝูงบิน๔๐๔ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ ประจำการด้วย UAV แบบ Aerostar และมีแผนจะนำ UAV ที่ไทยพัฒนาเองคือ Tiger Shark III เข้าประจำการในอนาคต
ดังนั้นจึงเข้าใจว่าตามแผนการพัฒนาของกองทัพอากาศไทยจริงๆแล้ว กองบิน๔ น่าจะมีฝูงบิน UAV เพียงฝูงเดียวคือฝูงบิน๔๐๔ เท่านั้นมากกว่าครับ