วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศอิสราเอลจัดหาระเบิดนำวิถี SDB เพื่อติดตั้งกับ F-16I

The F-16I Acquires Small Diameter Bombs
http://www.israeldefense.co.il/en/content/f-16i-acquires-small-diameter-bombs

นับตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐฯตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อน กองทัพอากาศอิสราเอลมีแผนที่จะจัดหาระเบิดนำวิถี SDB(Small Diameter Bomb) สำหรับติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ F-16I Sufa (ภาษาฮีบรูแปลว่า "พายุ")
ฝูงบินขับไล่ที่ 107 "อัศวินหางส้ม" (Knights of the Orange Tail) ซึ่งมีที่ตั้งที่ฐานทัพอากาศที่6 Hatzerim จะเป็นฝูงบิน F-16I ฝูงแรกที่จะได้รับระเบิดนำวิถี SDB มาใช้งาน
ซึ่ง F-16I จะเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่สองต่อจากเครื่องบินขับไล่ F-15I Ra'am (ภาษาฮีบรูแปลว่า "สายฟ้า") ที่เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ติดตั้งระเบิดนำวิถี SDB ได้
โดยปัจจุบัน F-15I ที่ประจำในฝูงบินขับไล่ที่ 69 "ค้อน"(Hammers) ซึ่งมีที่ตั้งที่ฐานทัพอากาศ Hatzerim เช่นกันเป็นฝูงบินเดียวของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ติดตั้งระเบิดนำวิถี SDB ในขณะนี้

F-16I of the 107th squadron(wikipedia.org)

Raytheon advanced SDB mounted on IAF F-16I fighter aircraft
http://www.airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/global-news-2015/august/2022-israeli-air-force-f-16i-fighter-aircraft-start-using-advanced-small-diameter-bombs.html

ระเบิดนำวิถี GBU-39 SDB มีชื่อเรียกในกองทัพอากาศอิสราเอลว่า Barad Had (ภาษาฮีบรูแปลว่า "ลูกเห็บคม") เป็นระเบิดนำวิถีขนาด 250lbs นำวิถีด้วย GPS/INS มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งกับตำบลอาวุธของเครื่องบินขับไล่ได้หลายนัด
การที่ F-15I และ F-16I ของกองทัพอากาศอิสราเอลสามารถใช้งานระเบิดนำวิถี SDB ได้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น
ซึ่งเป็นการลดช่องว่างความแตกต่างด้านขีดความสามารถในการใช่อาวุธของ F-15I กับ F-16I และทำให้ F-16I มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการภารกิจพิเศษได้ เนื่องจาก SDB มีอำนาจทำลายในการสร้างความเสียหายข้างเคียงไม่มาก
ทั้งนี้เครื่องบินขับไล่ประจำฝูงบิน F-15I และ F-16I ในฐานทัพอากาศ Hatzerim นั้นได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการฝึกความพร้อมรบต่อสถานการณ์สงครามที่มีความเป็นไปได้ทางตอนเหนือของอิสราเอลครับ